Instytucja: 

Grudziądz

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-07 11:09:11

NrPytanieOdpowiedź
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Tak, Rada Miejska Grudziądza w latach 2020-2022 prowadziła obrady z wykorzystywaniem środków do porozumiewania się na odległość.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)W latach 2020-2022 odbyło się 18 sesji zdalnych Rady Miejskiej Grudziądza bez możliwości udziału publiczności. Publiczność mogła obejrzeć wyłącznie transmisję.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?W 2023 roku do momentu otrzymania wniosku nie było sesji zdalnych.
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Oprogramowanie używane przez Radę Miejską Grudziądza do prowadzenia sesji zdalnych nie pozwala na udział publiczności.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?Nie dotyczy.
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)W latach 2020-2022 nie doszło do zmiany statutu gminy-miasto Grudziądz w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.Nie dotyczy.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Rada Miejska Grudziądza do realizacji transmisji i sesji zdalnych dysponuje łączem stałym 600/600.
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Między marcem 2020 r. a dniem udzielenia niniejszej odpowiedzi nie zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Miejska Grudziądza.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Grudziądz
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Grudziądz i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • FW: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Grudziądz
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Grudziądz i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • image001.jpg
  • image002.png
  • image003.jpg
  • image004.png
  • image005.png
  • image006.png
  • image007.png
  • image008.jpg
  • image009.png
  • image010.png
  • image011.jpg
  • image012.png
  • image013.png
  • image014.png
  • image015.png
  • image016.png
  • image017.png
  • odp_inf_publ_Watchdog_sesje_RM_zdalne.pdf
 • Nie przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Grudziądz
  Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.