Instytucja: 

BOBROWNIKI

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

NIEWYSŁANY

 Status ostatniego wniosku: 

NIEWYSŁANY

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-31 08:43:56

NrPytanieOdpowiedź
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?NIE
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)NIE DOTYCZY
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?BRAK SESJI ZDALNYCH
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?NIE DOTYCZY
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?NIE DOTYCZY
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)NIE
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.NIE DOTYCZY
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Łącze do 100 Mb/s
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?NIE

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  27.02.2023 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych. Pomimo upływu ustawowego terminu nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Poniżej przypominamy treść wniosku przesłanego do Państwa 27.02.2023 r.

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informację w sprawie sesji zdalnych - odpowiedź. przez BOBROWNIKI
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BOBROWNIKI i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  W treści maila przesyłamy Państwu odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej dotyczący sesji zdalnych:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem
  środków do porozumiewania
  się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  NIE

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
  łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez
  możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i
  publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  NIE DOTYCZY

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
  łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu
  otrzymania wniosku?

  BRAK SESJI ZDALNYCH

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji
  zdalnych (w tym takich, w
  których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest
  używane, pozwala na udział publiczności?

  NIE DOTYCZY

  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  NIE DOTYCZY

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku
  z prowadzeniem obrad z
  wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)

  NIE

  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do
  stosownej uchwały.

  NIE DOTYCZY

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze
  wykorzystywane do realizacji
  transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część
  radnych łączyła się zdalnie)?

  Łącze do 100 Mb/s

  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się
  jakość łącza internetowego,
  którym dysponowała Rada Gminy?

  NIE

  --
  Z poważaniem
  Dawid Prykowski
  (54)230-51-44
  ...................................................
  Urząd Gminy Bobrowniki
  ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki
  tel. 054 230-51-32 lub ( wew.30); fax. 054 230-51-50
  Web:http://www.ugbobrowniki.pl;
  BIP: http://bip.ugbobrowniki.pl
  ....................................................
  Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
  przeznaczone do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została
  adresowana.Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o
  powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.
  .....................................................
  Klauzula informacyjna
  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Bobrowniki(
  Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki) dalej ADO.
  2. ADO przetwarza Pani/ Pana adres e- mail wyłącznie w celu wymiany
  informacji drogą elektroniczną.
  3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/ Panem za pomocą poczty
  elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego
  bezpośredni od Pani/ Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres
  poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/ Panem.
  4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/ Pana adresu e- mail,
  chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
  5. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania,
  usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
  sprzeciwu.
  6. Pani/ Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej
  bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
  ..................................................