Instytucja: 

NASIELSK

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-06 14:53:14

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Tak, w latach 2020-2022 Rada Gminy w Nasielsku prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość.a) Tak.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)Wszystkie sesje w latach 2020-2022 odbywały się z możliwością udziału publiczności.l) Brak odpowiedzi.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?W 2023 roku odbyły się dwie zdalne sesje.c) Więcej niż jedna sesja zdalna lub częściowo zdalna (hybrydowa).
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Tak, oprogramowanie używane przez Radę Miejską w Nasielsku pozwala na udział publiczności.a) Tak.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?Oprogramowanie do prowadzenia sesji zdalnych to Sesja.plh
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)W latach 2020-2022 nie doszło do zmian Statutu Gminy Nasielsk w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość.b) Nie, w latach 2020-2022 statut nie był zmieniany.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Rada Gminy - Przewodniczący ma do dyspozycji na potrzeby prowadzenia sesji zdalnej 2 łącza Urzędu (główne i zapasowe łączę Internetowe w technologii światłowodowej) o przepustowości 200/200Mbits.f
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Nie.b) Nie.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez NASIELSK
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z NASIELSK
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych
  Data: 2023-02-27 11:42

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Fwd: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez NASIELSK
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z NASIELSK i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem,
  Magdalena Mikuła-Bącik

  --
  Wydział Organizacji i Promocji
  Urzędu Miejskiego w Nasielsku
  ul. Elektronowa 3
  05-190 Nasielsk
  tel. (23)69-33-000
  wew. 151, 155.

  Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę
  Nasielsk ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk jako Administratora danych,
  w celu zrealizowania Twojej sprawy. Jeżeli chcesz skontaktować się z
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych napisz pod adres e-mail:
  {{ email }}. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania
  sprawy, w której się z nami kontaktujesz, wygaśnięcia ewentualnych
  roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków
  przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Ci
  prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu
  nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
  każdym czasie – po spełnieniu określonych w RODO przesłanek. Podanie
  danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy
  mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym załatwić Twojej sprawy.

  Załączniki

  • Stowarzyszenie_informacja_publiczna.pdf