Instytucja: 

Radom

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-09 09:24:22

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?W latach 2020-2022 obrady Rady Miejskiej w Radomiu odbywały się w zdalnym trybie (część sesji w tym okresie odbywała się również w trybie stacjonarnym).c) Trudno powiedzieć.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)W latach 2020-2022 odbyło się 29 sesji zdalnych Rady Miejskiej w Radomiu. Obrady były zamknięte dla publiczności, jeśli jednak mieszkaniec wyraził chęć zabrania głosu podczas sesji, występował do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Radomiu z wnioskiem o wygenerowanie i udostępnienie kodu, za pomocą którego możliwe było zalogowanie się do systemu i połączenie zdalne z uczestnikami posiedzenia.g) Między 26 a 30 sesji.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?w 2023 r. do momentu otrzymania niniejszego wniosku w zdalnym trybie obradowania nie odbyła się żadna sesja Rady Miejskiej w Radomiu.a) 0 (zero, w tym: wszystkie sesje odbyły się stacjonarnie).
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Oprogramowanie używane do prowadzenia sesji zdalnych przez Radę Miejską w Radomiu pozwala na udział w obradach publiczności, po wygenerowaniu i udostępnieniu kodu, za pomocą którego możliwe było zalogowanie się do systemu i połączenie zdalne z uczestnikami posiedzenia.a) Tak.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?Na początku pandemii używany był program do wideokonferencji pexip. Następnie do prowadzenia zdalnych posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu używane było oprogramowanie firmy HD System - „Zdalna Sesja HD”.h
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)w latach 2020-2022 nie doszło do zmian Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Radomia, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość.b) Nie, w latach 2020-2022 statut nie był zmieniany.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Rada Miejska w Radomiu nie dysponuje łączem wykorzystywanym wyłącznie do realizacji transmisji i sesji zdalnych. Do tych celów wykorzystywane jest łącze dostępne dla całego Urzędu Miejskiego w Radomiu o przepustowości 300/300 Mb/s.k
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na niniejszy wniosek jakość łącza internetowego nie zmieniła się.a) Tak.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez Radom
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Radom i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • Odpowiedź.pdf