Instytucja: 

TRZEBOWNISKO

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-01 14:32:34

NrPytanieOdpowiedź
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?W Gminie Trzebownisko w latach 2020-2022 Rada Gminy w trybie zdalnym odbywała JEDYNIE posiedzenia komisji stałych. W tym czasie - łącznie tylko odbyło się 12 takich posiedzeń.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)Żadna sesja RG nie odbyła się w trybie zdalnym.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?Żadnej.
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Nie było nigdy wykorzystane takie oprogramowanie.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)Nie.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?200/100 Mbit/s (jest to łącze Urzędu Gminy, z którego korzysta Rada).
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Tak. Wcześniej było 100/100 Mbit/s.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez TRZEBOWNISKO
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z TRZEBOWNISKO i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • odpowiedź na wniosek przez TRZEBOWNISKO
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z TRZEBOWNISKO i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  W odpowiedzi na Państwa wniosek, informuję:

  Ad. 1. W Gminie Trzebownisko w latach 2020-2022 Rada Gminy w trybie
  zdalnym odbywała JEDYNIE posiedzenia komisji stałych. W tym czasie -
  łącznie tylko odbyło się 12 takich posiedzeń.

  Ad. 1a. Żadna sesja RG nie odbyła się w trybie zdalnym.

  Ad. 2.  Żadnej.

  Ad. 3. Nie było nigdy wykorzystane takie oprogramowanie.

  Ad. 4. Nie.

  Ad. 5. 200/100 Mbit/s (jest to łącze Urzędu Gminy, z którego korzysta
  Rada).

  Ad. 5a. Tak. Wcześniej było 100/100 Mbit/s.

  --
  Z poważaniem
  Tomasz Wójcik
  Główny specjalista ds. Rady Gminy i jednostek pomocniczych
  Referat Organizacyjno-Prawny
  Urząd Gminy Trzebownisko
  36-001 Trzebownisko 976
  NIP: 813 10 20 728 Regon: 000551697
  www.trzebownisko.pl
  Tel. 17 771 37 31
  Fax. 17 771 37 19

  Urząd Gminy Trzebownisko przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.bip.trzebownisko.pl w zakładce ogłoszenia i informacje.