Instytucja: 

RACIBÓRZ

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-14 09:09:09

NrPytanieOdpowiedź
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Tak.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)Żadnej, przy czym udział publiczności mógł odbywać się w tym czasie zgodnie z zapisami ustawowymi i statutowymi.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?Żadnej.
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Tak.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?eSesja i aplikacja ZOOM (wersja komercyjna).
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)Nie.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.Nie dotyczy.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Usługa świadczona jest za pomocą szerokopasmowego dostępu do internetu - łącze światłowodowe.
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Tak.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez RACIBÓRZ
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z RACIBÓRZ
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_C2pu8ov.txt
 • Korespondencja dostarczona! przez RACIBÓRZ
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z RACIBÓRZ i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.

  Numer kancelaryjny: RKP.2023.09269
  Data rejestracji: 2023.02.28
  Osoba rejestrująca: Małgorzata Czech
  Temat pisma: [E-mail] Wniosek o informację dot. sesji zdalnych
  Liczba załączników: 0

  Urząd Miasta Racibórz
  ul. Króla Stefana Batorego 6
  47-400 Racibórz
  Telefon: +48 32 755 06 00
  www.raciborz.pl
  www.bipraciborz.pl

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Racibórz dostępne są na stronie https://www.bipraciborz.pl/rodo

 • Prowadzenie obrad sesji Rady Miasta - BRM [Sprawa#ZK.1431.36.2023] przez RACIBÓRZ
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z RACIBÓRZ i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Dokumenty: BRM.KW-0145/23
  Znak sprawy: ZK.1431.36.2023
  Rej. koresp. wych.: RKW.2023.19275
  Wysłane przez: Leszek Jureczko

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki

  • Odp_inf_publiczna_ZK.1431.36.2023.doc
  • weryfikacja.xsl