Instytucja: 

Zabrze

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-06 12:19:51

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?W latach 2020-2022 Rada Miasta Zabrze prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).a) Tak
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)W latach 2020-2022 odbyły się 34 sesje Rady Miasta Zabrze z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Zaznaczyć jednak należy, że zdalny tryb obradowania nie odbierał zainteresowanym mieszkańcom możliwości wzięcia w nich udziału. Żadna z sesji Rady Miasta Zabrze nie była „zamknięta dla publiczności”.h) Między 31 a 35 sesji
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?W roku 2023 (do momentu otrzymania niniejszego wniosku) Rada Miasta Zabrze obradowała na 2 sesjach, które odbyły się z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie/(zdalny tryb obradowania).c) Więcej niż jedna sesja zdalna
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Oprogramowanie używane przez Radę Miasta Zabrze do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) pozwala na udział w nich publiczności.a) Tak
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?Rada Miasta Zabrze używa aplikacji MS Teams.c) Microsoft Teams
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)W latach 2020- 2022 Rada Miasta Zabrze nie dokonywała zmian w Statucie Miasta Zabrze.b) Nie
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.d) Brak odpowiedzi
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Łącze internetowe wykorzystywane do streamowania sesji Rady Miasta Zabrze, jak i do obsługi połączeń konferencyjnych w aplikacji MS Teams to łącze symetryczne o szybkości 1Gb/s.c) Łącze o przepustowości powyżej 250 do 1000 Mb/s włącznie
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?W okresie od marca 2020 do dnia odpowiedzi na wniosek szybkość łącza nie uległa zmianie.a) Tak

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Automatyczna odpowiedź: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Zabrze
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Zabrze
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Przeczytane: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Zabrze
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Zabrze
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Przeczytane: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Zabrze
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Zabrze
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Przeczytane: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Zabrze
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Zabrze
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez Zabrze
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Zabrze i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • image001_NBibLQQ.png
  • image002.png
  • image003.png
  • image004.png
  • Odpowiedź_na_wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej.pdf
 • Nieprzeczytane: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Zabrze
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Zabrze i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.