Instytucja: SĘDZISZÓW

Monitoring: Sesje zdalne - dogrywka

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez SĘDZISZÓW

  ORK.1431.15.2023 KW.1030.2023 wniosek o informację dot. sesji zdalnych

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 lutego 2023 roku Urząd Miejski w Sędziszowie odpowiada następująco:
  Ad. 1 Tak, Rada Miejska prowadziła sesje w trybie zdalnym
  Ad. 1a 9 sesji Rady Miejskiej
  Ad. 2 W 2023 ilość sesji 0 zdalnych
  Ad. 3 Oprogramowanie typu ZOOM
  Ad. 4 Brak zmian w statucie
  Ad. 4a Nie
  Ad.5 Łącze stałe synchroniczne 1Gbps
  5a. Nie nastąpiła zmiana jakości łącza internetowego

  Załączniki

  • Formularz_ESP949306362.xml (nieskanowany) Skanuj
  • Wizualizacja_Formularz_ESP.xml154906727.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Formularz_ESP305762351.xml.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Reading confirmation receipt przez SĘDZISZÓW

  Return-Path: <um@sedziszow.pl>
  Delivered-To: bernardeta.gajos@sedziszow.pl
  Received: from srv.zetohosting.pl
  by srv.zetohosting.pl with LMTP
  id uZ1fFE2NCGT3ewAATjFlow
  (envelope-from <um@sedziszow.pl>)
  for <bernardeta.gajos@sedziszow.pl>; Wed, 08 Mar 2023 14:27:41 +0100
  Return-path: <um@sedziszow.pl>
  Envelope-to: bernardeta.gajos@sedziszow.pl
  Delivery-date: Wed, 08 Mar 2023 14:27:41 +0100
  Received: from mail by srv.zetohosting.pl with spam-scanned (Exim 4.95)
  (envelope-from <um@sedziszow.pl>)
  id 1pZtpU-0008GE-2G
  for bernardeta.gajos@sedziszow.pl;
  Wed, 08 Mar 2023 14:27:41 +0100
  Resent-Date: Wed, 08 Mar 2023 14:27:41 +0100
  Resent-Message-Id: <E1pZtpU-0008GE-2G@srv.zetohosting.pl>
  X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.6 (2021-04-09) on srv.zetohosting.pl
  X-Spam-Level:
  X-Spam-Status: No, score=0.3 required=7.5 tests=BAYES_00,DKIM_INVALID,
  DKIM_SIGNED,HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS,HTML_IMAGE_ONLY_32,
  HTML_MESSAGE,SPF_HELO_NONE,SPF_PASS,URIBL_BLACK autolearn=no
  autolearn_force=no version=3.4.6
  Received: from [185.124.118.144] (helo=[192.168.1.95])
  by srv.zetohosting.pl with esmtpsa (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
  (Exim 4.92.2)
  (envelope-from <um@sedziszow.pl>)
  id 1pZtpT-0008G2-Tp
  for bernardeta.gajos@sedziszow.pl; Wed, 08 Mar 2023 14:27:40 +0100
  Delivered-To: um@sedziszow.pl
  Received: from srv.zetohosting.pl
  by srv.zetohosting.pl with LMTP
  id IO/VGtuR/GNMcQAATjFlow
  (envelope-from <el.cb16316f66c127964c31745dc9499432.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>)
  for <um@sedziszow.pl>; Mon, 27 Feb 2023 12:19:55 +0100
  Received: from mail by srv.zetohosting.pl with spam-scanned (Exim 4.95)
  (envelope-from <el.cb16316f66c127964c31745dc9499432.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>)
  id 1pWbXu-0008Fs-Pb
  for um@sedziszow.pl;
  Mon, 27 Feb 2023 12:19:55 +0100
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co ([185.243.31.151])
  by srv.zetohosting.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
  (Exim 4.92.2)
  (envelope-from <el.cb16316f66c127964c31745dc9499432.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>)
  id 1pWbXu-0008FX-Mf
  for um@sedziszow.pl; Mon, 27 Feb 2023 12:19:54 +0100
  Received: from app-prod-new.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod-new.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 766F48317E
  for <um@sedziszow.pl>; Mon, 27 Feb 2023 12:19:53 +0100 (CET)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
  d=fedrowanie.siecobywatelska.pl; s=el; t=1677496793;
  bh=DqcDtNHf/AJiz/KzT0RAWZHMC3Ga+cV/n+7ue7V2k/8=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=L91q6fsXSr/TK1ySnjyCVWPbQtweHLJ/tpskTU0NYFEWDxiSivWqG35F8XX2lumxn
  9mGdbIQA3CbAomq1E3K1VKlOnXzPNPIIkmT7xGO+RC0swdCi3NfBJbCKqapNJ5EWdg
  o4WVGADmXXYo+A5EpT8TpjaV2ezjHgeirjoTK85I=
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============8903821606595618379=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99_dot=2E_sesji_zdalnych?=