Instytucja: 

GÓROWO IŁAWECKIE

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-06 08:32:35

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Tak w latach 2020-2022 Rada Gminy Górowo Iławeckie prowadziła sesje w trybie posiedzenia zdalnego.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)12 sesji
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?W roku 2023 nie odbyła się żadna sesja w trybie posiedzenia zdalnego.
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Tak.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?E-sesja
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)Tak.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/get_file.php?id=332243
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Łącze światłowodowe 150 Mbs.
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Tak, poprzednie było 100 Mbs.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja dot. sesji zdalnych przez GÓROWO IŁAWECKIE
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z GÓROWO IŁAWECKIE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  OOG.1431.14.2023

  W odpowiedzi na wniosek o dostępie do informacji publicznej z dnia 27
  lutego 2023 r. informuję:

  Ad.1. Tak w latach 2020-2022 Rada Gminy Górowo Iławeckie prowadziła
  sesje w trybie posiedzenia zdalnego.
  Ad.1a. 12 sesji
  Ad.2. W roku 2023 nie odbyła się żadna sesja w trybie posiedzenia
  zdalnego.
  Ad.3. Tak.
  Ad.3a. E-sesja
  Ad.4. tak
  Ad.4a. http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/get_file.php?id=332243
  Ad.5. Łącze światłowodowe 150 Mbs.
  Ad.5a. Tak, poprzednie było 100 Mbs.

  Z poważaniem
  Agnieszka Rybacka
  Podinspektor
  Urząd Gminy w Górowie Iławeckim