Instytucja: 

Olsztyn

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-13 13:22:35

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?TAK, ZDALNE POSIEDZENIA RADY MIASTA OLSZTYNA ODBYWAŁY SIĘ OD KWIETNIA 2020 R. DO MARCA 2022 R.a) Tak.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)W LATACH 2020- 2022 ODBYŁO SIĘ 26 POSIEDZEŃ ZDALNYCH. UDZIAŁ PUBLICZNOŚCI BYŁ MOŻLIWY. TRANSMISJE Z SESJI W ZDALNYM TRYBIE OBRADOWANIA DOSTĘPNE BYŁY POD LINKIEM https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=olsztynsesjag) Między 26 a 30 sesji.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?W 2023 ROKU NIE ODBYWAŁY SIĘ SESJE W TRYBIE ZDALNYM.a) 0 (zero, w tym: wszystkie sesje odbyły się stacjonarnie).
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?OPROGRAMOWANIE UŻYWANE PRZEZ MIASTO OLSZTYN POZWALAŁO NA UDZIAŁ PUBLICZNOŚCI W ZDALNYCH SESJACH RADY MIASTA.a) Tak.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?MICROSOFT TEAMS ORAZ POSIEDZENIA.PLc,g
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)NIE DOTYCZYe) Nie dotyczy (ND).
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.NIE DOTYCZYe) Nie dotyczy (ND).
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?RADA MIASTA OLSZTYNA KORZYSTA Z SIECI TELEINFORMATYCZNEJ GMINY OLSZTYN — URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PODCZAS SESJI STACJONARNYCH, URZĄD KORZYSTA Z DWÓCH ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH — KAŻDE O PRZEPUSTOWOŚCI 1 GB/S, RADNI PODCZAS SESJI ZDALNYCH KORZYSTALI Z WŁASNYCH ŁĄCZY INTERNETOWYCH.f, j
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?WE WSKAZANYM OKRESIE URZĄD MIASTA DYSPONUJE TYMI SAMYMI ŁĄCZAMI ŚWIATŁOWODOWYMI, JAKOŚĆ ŁĄCZA (PRĘDKOŚĆ) NIE BYŁA ZMIENIANAc) Trudno powiedzieć.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 27 lutego 2023 r. przez Olsztyn
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Olsztyn i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  z poważaniem

  Sylwia Rudzka
  Biuro Rady Miasta
  ul. Wyzwolenia 30
  10-106 Olsztyn
  tel. 89 50 60 602

  Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla zamierzonego adresata i może zawierać informacje o charakterze poufnym.W razie stwierdzenia, że odbiorcą miała być inna osoba prosimy poinformować nadawcę oraz niezwłocznie usunąć wiadomość.

  Załączniki

  • DOC130323-13032023130828.pdf
  • radamiasta.vcf