Instytucja: 

ŚWIĘTAJNO

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

2

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 27.02.2023 r. przez ŚWIĘTAJNO

  W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek z dnia 27.02.2023 r.

  --
  Urząd Gminy Świętajno
  Angelika Gołaś - Referent ds. zarządzania zasobami
  godz: pracy 7:15 - 15:15
  tel 89 623 20 75
  e-mail: a.golas@swietajno.ug.gov.pl

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świętajno, z
  siedzibą w Urzędzie Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140
  Świętajno.

  Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem:

  http://www.bip.swietajno.ug.gov.pl/10037/Ochrona_Danych_Osobowych_-_RODO/.

  lub na miejscu w siedzibie Urzędu.
  -------------------------

  Załączniki