Instytucja: 

PĘPOWO

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-02-28 10:45:10

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Rada Gminy Pępowo nie prowadziła obrad w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość ani korespondencyjnie.b) Nie
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)Sesje Rady Gminy Pępowo w latach 2020-2022 odbywały się w trybie stacjonarnym i były otwarte dla publiczności oraz transmitowane na żywo.l) Brak odpowiedzi
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?Nie odbyła się ani jedna zdalna sesja Rady Gminy Pępowo w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku.a) 0 (w tym: wszystkie sesje odbyły się stacjonarnie)
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Rada Gminy Pępowo nie dysponowała i nie dysponuje oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie sesji zdalnych.c) Gmina nie prowadzi sesji zdalnych
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?Sesje Rady Gminy Pępowo są prowadzone w trybie stacjonarnym przy użyciu oprogramowania DSSS Vote, służącego m.in. do sporządzania i utrwalania imiennego wykazu głosowań, oraz DSSS Video Stream, służącego do realizacji transmisji obrad. Dostawcą oprogramowania jest firma Data Security Software Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach.h) Innym
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)Nie dotyczy (Rada Gminy Pępowo nie posiada odrębnego statutu; aktualny Statut Gminy Pępowo, który określa m.in. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy, został przyjęty uchwałą nr VI/47/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Pępowo - do dnia odpowiedzi na wniosek ww. statut nie był zmieniany).b) Nie
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.Nie dotyczy.d) Brak odpowiedzi
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Od marca 2020 roku sesje Rady Gminy Pępowo odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie, który posiada łącze internetowe wykorzystywane do realizacji transmisji. Dostawcą internetu jest firma Inea. Rodzaj łącza: światłowód; prędkość/przepustowość łącza: download 80 Mbps, upload 40 Mbps.f) Łącze stałe światłowodowe
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Jakość, rodzaj ani prędkość łącza nie zmieniły się od czasu podpisania umowy z firmą Inea, tj. od 2017 r.b) Nie

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez PĘPOWO
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z PĘPOWO
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_ExVsI98.txt
 • Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez PĘPOWO
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PĘPOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.02.2023 r. informuję, jak niżej.

  1. W latach 2020-2022 Rada Gminy Pępowo nie prowadziła obrad w trybie
  zdalnym, z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość ani
  korespondencyjnie.
  1a. Sesje Rady Gminy Pępowo w latach 2020-2022 odbywały się w trybie
  stacjonarnym i były otwarte dla publiczności oraz transmitowane na żywo.

  2. W roku 2023 do momentu otrzymania wniosku nie odbyła się ani jedna
  zdalna sesja Rady Gminy Pępowo.

  3. Rada Gminy Pępowo nie dysponowała i nie dysponuje oprogramowaniem
  umożliwiającym prowadzenie sesji zdanych.
  3a. Sesje Rady Gminy Pępowo są prowadzone w trybie stacjonarnym przy
  użyciu oprogramowania DSSS Vote, służącego m.in. do sporządzania i
  utrwalania imiennego wykazu głosowań, oraz DSSS Video Stream, służącego
  do realizacji transmisji obrad. Dostawcą oprogramowania jest firma Data
  Security Software Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach.

  4. Nie dotyczy (Rada Gminy Pępowo nie posiada odrębnego statutu;
  aktualny Statut Gminy Pępowo, który określa m.in. organizację wewnętrzną
  oraz tryb pracy organów gminy, został przyjęty uchwałą nr VI/47/2019
  Rady Gminy Pępowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Pępowo
  - do dnia odpowiedzi na wniosek ww. statut nie był zmieniany).
  4a. Nie dotyczy.

  5. Od marca 2020 roku sesje Rady Gminy Pępowo odbywają się w Gminnym
  Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie, który posiada
  łącze internetowe wykorzystywane do realizacji transmisji. Dostawcą
  internetu jest firma Inea. Rodzaj łącza: światłowód;
  prędkość/przepustowość łącza: download 80 Mbps, upload 40 Mbps.
  5a. Jakość, rodzaj ani prędkość łącza nie zmieniły się od czasu
  podpisania umowy z firmą Inea, tj. od 2017 r.

  Z poważaniem

  --
  Jagoda Kowalewska

  inspektor ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców
  rzecznik prasowy
  redaktor naczelny "Wieści Pępowa"

  Urząd Gminy Pępowo
  ul. St. Nadstawek 6
  63-830 Pępowo
  tel. 655 736 305, 655 736 308
  fax. 655 736 032

  Urząd Gminy Pępowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby
  się z nami skontaktować, można napisać list na adres: Urząd Gminy
  Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo lub e-mail na adres:
  {{ email }}. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w
  celach związanych z działalnością urzędu, a także przez okres
  przedawnienia roszczeń.