Instytucja: 

Koszalin

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-09 13:12:58

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Rada Miejska w Koszalinie w latach 2020-2022 prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).a) Tak, w podanym okresie Rada Gminy prowadziła obrady (sesje) zdalnie, (tj. z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie) lub hybrydowo.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)W latach 2020-2022 odbyły się 33 zdalne sesje Rady Miejskiej w Koszalinie. Przewodniczący Rady Miejskiej prowadził obrady w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, do której mogła przyjść publiczność w celu przysłuchiwania się obradom sesji.h) Między 31 a 35 sesji.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?W roku 2023 do momentu otrzymania wniosku nie odbyła się żadna zdalna sesja Rady Miejskiej w Koszalinie.c) Więcej niż jedna sesja zdalna lub częściowo zdalna (hybrydowa).
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Oprogramowanie używane przez Radę Miejską w Koszalinie do prowadzenia sesji zdalnych nie pozwala na udział publiczności. Istnieje natomiast możliwość oglądania i słuchania obrad sesji podczas transmisji on-line.b) Nie, używane oprogramowanie nie umożliwia czynnego udziału publiczności.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?Oprogramowanie używane przez Radę Miejską w Koszalinie nosi nazwę PEXIP.h) Inne - oprogramowanie ma nazwę inną, niż wymieniona w poprzednich punktach (a-g).
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)W latach 2020-2022 nie doszło do zmian Statutu Miasta Koszalina związanych z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość.b) Nie, w latach 2020-2022 statut nie był zmieniany.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.Nie dotyczy — nie doszło do zmiany Statutu.e) Nie dotyczy (ND).
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Łącze internetowe jakim dysponuje Rada Miejska w Koszalinie do realizacji transmisji sesji zdalnych to kablowy internet stacjonarny LAN.g) Łącze stałe kablowe (internet stacjonarny LAN)
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek jakość łącza internetowego, którym dysponuje Rada Miejska, nie zmieniła się.b) Nie, w podanym okresie nie zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Koszalin
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Koszalin
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • UM Koszalin – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr. zdalnych sesji Rady Miejskiej w latach 2020-2023 przez Koszalin
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Koszalin i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • Outlook-adyrrjfh.png
  • Outlook-pi03bvms.png
  • Odpowiedz_62-23_2023-03-09_SOWatchdogPL.pdf