Instytucja: 

WARNICE

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-02-28 11:09:24

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Nieb) Nie
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)Nie odbyły się żadne zdalne sesje Rady Gminy w latach 2020-2022.l) Brak odpowiedzi
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?Nie odbyły się żadne zdalne sesje Rady Gminy w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku.a) 0 (w tym: wszystkie sesje odbyły się stacjonarnie)
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Nieb) Nie
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?Rada Gminy nie używa oprogramowania do prowadzenia zdalnych sesji.j) Brak odpowiedzi
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)Nieb) Nie
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.Nie dotyczy.d) Brak odpowiedzi
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Rada Gminy dysponuje łączem internetowym LTE (nie odbywają się obrady zdalne).i) Łącze mobilne np. LTE
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Pomiędzy marcem 2020 r. a dniem udzielenia niniejszej odpowiedzi zmienił się dostawca łącza internetowego (nadal LTE).c) Trudno powiedzieć

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedźna wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. sesji zdalnych przez WARNICE
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WARNICE i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  GMINA WARNICE
  74-201 WARNICE 66

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej dot. sesji zdalnych.

  --
  Z poważaniem

  Monika Ostrowska
  Sekretarz Gminy Warnice
  tel. 91 561 28 90 wew. 22
  513 053 885

  "Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy
  Warnice, który reprezentuje Wójt Gminy Warnice. Dane kontaktowe
  Inspektora Ochrony Danych: Pan Łukasz Rozesłański, e-mail:
  {{ email }} . Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej
  dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych,
  żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub
  sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przesyłane dane będą przetwarzane
  wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.”

  Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej.pdf