Instytucja: 

Szczecin

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź automatyczna przez Szczecin

 • Pismo, Symbol: BRM-S.1431.1.2023.MA(2) [KWRID: 243052] przez Szczecin

  Marzena Arciszewska BRM-S Marzena Arciszewska {{ email }}

  Dzień dobry,

  przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.02.2023 roku w sprawie zdalnych sesji Rady Miasta Szczecin.

  Informacje o otrzymanym piśmie:
  -------------------------------
  Symbol pisma: BRM-S.1431.1.2023.MA(2)
  Data pisma: 2023-03-13
  Dotyczy: ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z DNIA 27.02.2023 W SPRAWIE ZDALNYCH SESJI RADY MIASTA
  Osoba do kontaktu: Marzena Arciszewska (Główny specjalista)
  Telefon: 91 424 5229

  Informacje o sprawie z której pismo zostało wysłane:
  ----------------------------------------------------
  Symbol sprawy: BRM-S.1431.1.2023.MA<
  Dotyczy: Wniosek o dostęp do informacji publicznej - dot. sesji zdalnych Rady Gminy w latach 2020 - 2022
  Symbol komórki: BRM-S
  Nazwa komórki: Biuro Rady Miasta
  Osoba prowadząca sprawę: Marzena Arciszewska (Główny specjalista)
  Telefon: 91 424 5229

  Załączniki

  • BRM-S.1431.1.2023-SIG.PDF (nieskanowany) Skanuj