Instytucja: 

Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-07 15:20:29

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?w latach 2020 - 2022 Rada Dzielnicy prowadziła obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległośća) Tak.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)w sesjach Rady Dzielnicy prowadzonych w sposób zdalny przewidziano możliwość udziału osób, które wyrażały taką wolęk) Trudno powiedzieć.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?w roku 2023 (do momentu otrzymania wniosku) sesje Rady Dzielnicy odbywały się wyłącznie w trybie stacjonarnyma) 0 (zero, w tym: wszystkie sesje odbyły się stacjonarnie).
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?oprogramowanie używane przez Radę Dzielnicy do realizacji sesji w trybie zdalnym umożliwia udział w sesji osobom, które wyrażą taką wolęa) Tak.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?w roku 2020 używano programu Webex, w roku 2021 używano programu eSesja z modułem do wideokonferencji, od 2022 roku użytkowany jest program eSesja z programem Webex do wideokonferencjif
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)w latach 2020 — 2022 Statut nie byt zmienianyb) Nie, w latach 2020-2022 statut nie był zmieniany.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?użytkowane jest łącze internetowe do 1Gbpsc
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?od roku 2020 łącze nie uległo zmianiea) Tak.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Dzielnicy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Dzielnicy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Dzielnicy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Dzielnicy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Dzielnicy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Dzielnicy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Dzielnicy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • ODP: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • OutlookEmoji-1671710498109e8744eb7-8b8a-49fd-9416-4ba0ad3b6a6e.png
 • FW: odpowiedź na wniosek nr CRWiP/1344/2023 przez None
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • 20230306150250183.pdf