Instytucja: 

Biała Podlaska

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-10-03 10:58:58

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?taka) Tak
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)jedna sesja zdalna w 2020 r.b) Między 1 a 5 sesji
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?w 2023 nie było sesji zdalnycha) 0 (w tym: wszystkie sesje odbyły się stacjonarnie)
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?nieb) Nie
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?ZOOM MEETINGSe) ZOOM
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)nieb) Nie
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?100/100 Mbpsc) Łącze o przepustowości powyżej 250 do 1000 Mb/s włącznie
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?nieb) Nie

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez SOWP

 • Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Biała Podlaska
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Biała Podlaska
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • odpowiedź na wniosek przez None
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Biała Podlaska i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  OK.1431.140.2023.DWJ4

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na wniosek z dnia 21 września 2023 r.  dotyczący sesji
  zdalnych Rady Miasta Biała Podlaska, uprzejmie informuję:

  Ad. 1. tak

  Ad. 1a  jedna sesja zdalna w 2020 r.,

  Ad. 2 w 2023 nie było sesji zdalnych,

  Ad. 3 nie,

  Ad. 3a - ZOOM MEETINGS

  Ad. 4 nie

  Ad. 5 100/100 Mbps

  Ad. 5a nie

  Z poważaniem -

  Wiesława Denicka inspektor Gabinet Prezydenta Miasta Biała Podlaska