Instytucja: 

Zamość

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-10-08 22:53:19

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Rada Miasta Zamość przeprowadzała w latach 2020-2022 obrady w trybie zdalnym.a) Tak
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)W latach 2020-2022 odbyło się 7 sesji Rady Miasta zwołanych w zdalnym trybie obradowania.c) Między 6 a 10 sesji
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?W 2023 r. Rada Miasta Zamość nie obradowała w trybie zdalnym.a) 0 (w tym: wszystkie sesje odbyły się stacjonarnie)
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Oprogramowanie używane przez Radę Miasta Zamość nie pozwala na bezpośredni udział publiczności, jednakże mieszkańcy miasta byli poinformowani o możliwości przesyłania swoich wniosków na pocztę e-mail Biura Rady Miasta, które odczytywane byłyby w punkcie „Wnioski i wypowiedzi mieszkańców”.b) Nie
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?eSesja.f) E-sesja
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)W latach 2020-2022 nie doszło do zmiany statutu Rady Miasta, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość.b) Nie
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Rada Miasta ma do dyspozycji łącze szerokopasmowe w siedzibie Urzędu Miasta; poza (zdalnie) połączenie o prędkości LTE (szybkość transmisji uzależniona jest od zasięgu GSM).i) Łącze mobilne np. LTE
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Jakość łącza, którym dysponowała/dysponuje Rada Miasta w siedzibie Urzędu Miasta nie zmieniła się. Nie jesteśmy w stanie określić czy jakość połączenia zdalnego (poza siedzibą) zmieniła się — ma na to wpływ jakość przekaźników telefonicznych, ich ustawienie, architektura w jakiej pracują i inne niezależne od nas czynniki. Ze strony Urzędu Miasta jakość łącza internetowego nie zmieniła się.c) Trudno powiedzieć

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez SOWP

 • Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Zamość
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Zamość
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Odpowiedź przez Zamość
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Zamość i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • Odpowiedź.pdf
  • Odpowiedź.pdf