Instytucja: KRASNOBRÓD

Monitoring: Sesje zdalne - dogrywka

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KRASNOBRÓD

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@krasnobrod.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_2sEwIde.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KRASNOBRÓD

  W odpowiedzi na wniosek, informuję:

  > 1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem
  > środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny
  > tryb obradowania)tak
  >
  > 1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
  > łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez
  > możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i
  > publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)
  Odbyło się 11 posiedzeń zdalnych, przy czym na potrzeby umożliwienia
  udziału mieszkańców/publiczności każdorazowo tworzone było stanowsko w
  Domu Kultury. Każdy mógł wziąć udział w obradach.

  >
  > 2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
  > łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu
  > otrzymania wniosku?
  0
  >
  > 3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji
  > zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się
  > zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  tak, przy wykorzystaniu przygotowanego stanowiska
  > 3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?
  sesja.pl
  >
  > 4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku
  > z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na
  > odległość? (o ile dotyczy)
  tak
  > 4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do
  > stosownej uchwały.
  https://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u219.pdf
  >
  > 5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze
  > wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich,
  > w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  Obsługa rady pracowała w urzędzie, gdzie zainstalowano internet o
  prędkości łącza do 300 Mb/s. Radni korzystali z przywatnych łącz
  internetowych

  > 5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się
  > jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?
  nie

  ----------------------------------------
  Pozdrawiam serdecznie

  Małgorzata Brodziak
  Insp.ds. Informatyzacji i Promocji

  Gmina Krasnobród
  ul. 3 Maja 36
  22-440 Krasnobród
  tel. 84 660 76 91
  www.krasnobrod.pl