Instytucja: 

DĄBROWICE

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez DĄBROWICE

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź do wniosku o udzielenie informacji
  publicznej.

  Z wyrazami szacunku

  --
  Anita Truszczyńska
  Pomoc administracyjna
  Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice
  ul. Nowy Rynek 17
  99-352 Dąbrowice
  tel. 24 252 25 83
  fax. 24 252 25 87

  1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice jest Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice z siedzibą w Dąbrowicach, ul .Nowy Rynek 17 99-352 Dąbrowice, tel. (024) 252 25 87, email: sekretariat@dabrowice.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Grzegorz Szajerka adres e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
  3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
  4. Szczegółowe informacje na stronie: http://dabrowice-bip2.alfatv.pl/dokumenty/216

  Załączniki

  • img20230301_10393178.pdf (nieskanowany) Skanuj