Instytucja: 

WŁODAWA

 Monitoring: 

Śmierć na granicy

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje dot. zmarłych cudzoziemców oraz osób o nieustalonej tożsamości przez WŁODAWA
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z WŁODAWA
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje dot. zmarłych cudzoziemców oraz osób o
  nieustalonej tożsamości
  Data: 2023-11-20 09:28

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • pochówek przez WŁODAWA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WŁODAWA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Dzień dobry.
  W odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji w sprawie dokonywania
  pochówku cudzoziemców o nieustalonej tożsamości, informuję, że gmina
  Włodawa w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia dzisiejszego nie
  dokonywała takich pochówków. Ponadto gmina nie posiada podległych
  cmentarzy. Na terenie gminy znajdują się wyłącznie cmentarze parafialne.

  Anna Wegiera-Walasek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we
  Włodawie

  --
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
  22-200 Włodawa
  al. J. Piłsudskiego 66
  tel: 82 5723-945 lub 82 5725-558

  Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi
  informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla
  osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.
  Jeżeli odbiorca tej wiadomości nie jest jej adresatem, informujemy, że
  otrzymali ją Państwo omyłkowo oraz że jej ujawnianie, kopiowanie,
  rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie jest zabronione.
  W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości prosimy o
  powiadomienie o tym nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie jej z komputera
  wraz z załącznikami
  Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w
  niniejszej korespondencji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we
  Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, a inspektor ochrony
  danych jest dostępny pod adresem e-mail: {{ email }}
  Każda osoba przysyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą
  elektroniczną ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
  ich przenoszenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  Użyte w korespondencji dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w
  zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

 • Re: pochówek przez SOWP

 • Potwierdzenie otrzymania: Re: pochówek przez WŁODAWA
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z WŁODAWA
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Re: pochówek
  Data: 2024-01-03 10:01

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź przez WŁODAWA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WŁODAWA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  W uzupełnieniu do odpowiedzi informuję, że Gmina Włodawa nie dokonywała
  pochówku cudzoziemców o ustalonej tożsamości ze środków własnych gminy.

  --
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
  22-200 Włodawa
  al. J. Piłsudskiego 66
  tel: 82 5723-945 lub 82 5725-558

  Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi
  informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla
  osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.
  Jeżeli odbiorca tej wiadomości nie jest jej adresatem, informujemy, że
  otrzymali ją Państwo omyłkowo oraz że jej ujawnianie, kopiowanie,
  rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie jest zabronione.
  W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości prosimy o
  powiadomienie o tym nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie jej z komputera
  wraz z załącznikami
  Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w
  niniejszej korespondencji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we
  Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, a inspektor ochrony
  danych jest dostępny pod adresem e-mail: {{ email }}
  Każda osoba przysyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą
  elektroniczną ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
  ich przenoszenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  Użyte w korespondencji dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w
  zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.