Treść

 • Statystyki zgłoszeń zakazów polowań przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Rejestr#AS.KW-01938/21] [Sprawa#AS.1431.11.2021] przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

  Dokumenty: AS.KW-01938/21
  Znak sprawy: AS.1431.11.2021
  Rej. koresp. wych.: RKWe-002688/21
  Wysłane przez: Robert Rozmarynowski

  W odpowiedzi na Pana wniosek otrzymany w dniu 14 października 2021 roku o udostępnienie informacji publicznej informuję, że do dnia dzisiejszego żadna osoba nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.

  Stefan Pietras
  Wicestarosta

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  --
  Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
  adres zwrotny do korespondencji:
  starostwo@powiat-wieruszowski.pl
  www.powiat-wieruszowski.pl
  bip.powiat-wieruszowski.pl
  tel.627813370/fax627831963

  Klauzula informacyjna

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL