Instytucja: 

GRODZISK WIELKOPOLSKI

 Monitoring: 

Udział gmin w ochronie lasów

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • wniosek o informację przez marta@lasyiobywatele.pl

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował ich powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej, przyrodniczej i gospodarczej.

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź Gmina Grodzisk Wielkopolski przez GRODZISK WIELKOPOLSKI

  Załączniki

  • Roman_Janas.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • DOC220lasy222-22022022133400.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: wniosek o informację - doprecyzowanie przez marta@lasyiobywatele.pl

  W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej przesłanym do Państwa w dniu 21 lutego wyjaśniamy że pytanie nr 1

  "Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?"

  odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa

  Prosimy o korespondencję na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • Przeczytano: wniosek o informację przez GRODZISK WIELKOPOLSKI

  Witam!

  List na adres "grodzisk@grodzisk.wlkp.pl" datowany poniedziałek, 21 lutego 2022 (07:30:35),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  grodzisk@grodzisk.wlkp.pl odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.4ede057f021b3e521c9680542df8796f.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>
  Received: from localhost (127.0.0.1) (HELO v459.home.net.pl)
  by /usr/run/smtp (/usr/run/postfix/private/idea_relay_lmtp) via UNIX with SMTP (IdeaSmtpServer 4.0.0)
  id 53593856218f5040; Mon, 21 Feb 2022 07:30:36 +0100
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  (using TLSv1.2 with cipher AECDH-AES256-SHA (256/256 bits))
  (No client certificate requested)
  by v459.home.net.pl (Postfix) with ESMTPS id 683DD8D27FC
  for <grodzisk@grodzisk.wlkp.pl>; Mon, 21 Feb 2022 07:30:36 +0100 (CET)
  Authentication-Results: v459.home.net.pl;
  dkim=pass (1024-bit key) header.d=emaillabs.co header.i=@emaillabs.co header.b=MZhTrBo2
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4K2C981GHJz8Rw3G
  for <grodzisk@grodzisk.wlkp.pl>; Mon, 21 Feb 2022 06:30:36 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1645425036;
  bh=GKJINllNaOSR+ozhKrRulZ6Uogt+kFAhEGeytM7bWNY=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=MZhTrBo2aIEzibZLV+v9xZJwkzieQs+xuPuU5M12MPWseMmbtd5ZOMc5lARqQMKaV
  I90Ka/ueo9oss/TsgM5qL0IGJ5lY1bNV2hL3z0khEPj81wXsPG7eEItUCO8NzYc7Gq
  /NhYx5w0h01H+Tl6id3tuBcZM+UkA+NeHS6DWhfs=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id A7A271F6B2
  for <grodzisk@grodzisk.wlkp.pl>; Mon, 21 Feb 2022 07:30:35 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============3724124989004503153=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?wniosek_o_informacj=C4=99?=

 • Przeczytano: wniosek o informację przez GRODZISK WIELKOPOLSKI

  Witam!

  List na adres "grodzisk@grodzisk.wlkp.pl" datowany środa, 23 lutego 2022 (16:36:55),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  grodzisk@grodzisk.wlkp.pl odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.e871de1cba0eeb5da30321432267cfed.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>
  Received: from localhost (127.0.0.1) (HELO v459.home.net.pl)
  by /usr/run/smtp (/usr/run/postfix/private/idea_relay_lmtp) via UNIX with SMTP (IdeaSmtpServer 4.0.0)
  id 35176456afc7daba; Wed, 23 Feb 2022 16:36:56 +0100
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  (using TLSv1.2 with cipher AECDH-AES256-SHA (256/256 bits))
  (No client certificate requested)
  by v459.home.net.pl (Postfix) with ESMTPS id 5399C8D3732
  for <grodzisk@grodzisk.wlkp.pl>; Wed, 23 Feb 2022 16:36:56 +0100 (CET)
  Authentication-Results: v459.home.net.pl;
  dkim=pass (1024-bit key) header.d=emaillabs.co header.i=@emaillabs.co header.b=wrawb0BG
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4K3gBc0pFVz8RxTH
  for <grodzisk@grodzisk.wlkp.pl>; Wed, 23 Feb 2022 15:36:56 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1645630616;
  bh=wRhwIaRtye7gQ3W/JMsYlMZuYuI3Pk5F2WrnRjinshg=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=wrawb0BGlcP9yCcVdAdq1lrJ9VLXS1yXthzsntTF2cJDIN+zfRZZr4qAuJ/txbhJa
  rdA40fPf2NBu52OalW9xxxx0KFCzcKWQewWU/njuRdPROnqNXqrJUsk1Uqiyt1IVb+
  AGdlnza15KwbLspi68wF+4HuVS/56Y10+GcjNHPg=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 854201F4A2
  for <grodzisk@grodzisk.wlkp.pl>; Wed, 23 Feb 2022 16:36:55 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============1799992131624350661=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?wniosek_o_informacj=C4=99?=