Instytucja: 

Wojewoda Podkarpacki

 Monitoring: 

Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP i art. 241 KPA wnosimy o:

  1. opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich poleceń i porozumień, o których mowa w artykule 20 ust. 2 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wydanych i zawartych przez Wojewodę od dnia 24 lutego, a także o publikowanie kolejnych poleceń i porozumień, wydawanych i zawieranych w tym trybie, w związku z sytuacją kryzysową powstałą w wyniku ataku zbrojnego na Ukrainę jeżeli takie będą zawierane.

  2. publikowanie w BIP na bieżąco wszystkich poleceń i porozumień o których mowa w art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  3. publikowanie w BIP wszystkich wydatków Urzędu Wojewódzkiego, związanych z działaniami Wojewody w związku z sytuacją kryzysową powstałą w wyniku ataku zbrojnego na Ukrainę.

  UZASADNIENIE:

  Aktywne przekazywanie aktualnych informacji o działaniach podejmowanych przez Wojewodę ma w obecnej sytuacji znaczenie w opanowywaniu sytuacji kryzysowej, koordynowaniu działań pomocowych, wspiera szybką i efektywną wymianę informacji pomiędzy samorządami, organizacjami i społeczeństwem obywatelskim. Wymiana informacji jest obecnie niezbędna do efektywnego współdziałania wszystkich podmiotów państwa (publicznych, prywatnych, społecznych), minimalizowania chaosu, pojawiającego się w sytuacji kryzysowej.
  Publikowanie w/w poleceń i porozumień będzie także czynnikiem zwiększającym poczucie bezpieczeństwa obywatelek i obywateli i ich zaufanie do Państwa.

  Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej podjętych działań na adres: {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read receipt: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wojewoda Podkarpacki

  Your message

  To: {{ email }}
  Subject: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego
  Sent: Wed, 13 Apr 2022 07:49:24 -0000

  was read on Fri, 15 Apr 2022 07:31:22 +0200