Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. skanów rozstrzygnięć nadzorczych (stwierdzenie nieważności, stwierdzenie naruszenia prawa) oraz innych rodzajów pism (stanowisk, opinii) wydanych przez wojewodę w latach 2018-2021 (do dnia złożenia wniosku), dotyczących funduszu sołeckiego.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez Wojewoda Śląski

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
  publicznej.

  Z poważaniem
  Joanna Swadźba

  --
  Wydział Nadzoru Prawnego
  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul.Jagiellońska 25
  40-032 Katowice
  tel. 32 - 20 77 496
  np@katowice.uw.gov.pl

  Załączniki