Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. skanów rozstrzygnięć nadzorczych (stwierdzenie nieważności, stwierdzenie naruszenia prawa) oraz innych rodzajów pism (stanowisk, opinii) wydanych przez wojewodę w latach 2018-2021 (do dnia złożenia wniosku), dotyczących funduszu sołeckiego.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Świętokrzyski

  Twoja wiadomość

  Do: Sekretariat Wojewody
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: piątek, 11 czerwca 2021 12:34:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: piątek, 11 czerwca 2021 12:34:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odpowiedź na e-mail - ŚUW Kielce przez Wojewoda Świętokrzyski

  Załączniki