Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. skanów rozstrzygnięć nadzorczych (stwierdzenie nieważności, stwierdzenie naruszenia prawa) oraz innych rodzajów pism (stanowisk, opinii) wydanych przez wojewodę w latach 2018-2021 (do dnia złożenia wniosku), dotyczących funduszu sołeckiego.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez Wojewoda Warmińsko-Mazurski

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na
  wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uchwał jst
  dotyczących funduszy sołeckich.
  Z poważaniem st. insp. wojewódzka Zofia Nowosielska

  /Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś
  ją w wyniku błędu proszę o niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy
  i jej usunięcie./

  /Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  dostępne są na stronie internetowej
  https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/ochrona-danych-osobowych
  i w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
  w Punkcie Obsługi Klienta./

  Załączniki