Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. skanów rozstrzygnięć nadzorczych (stwierdzenie nieważności, stwierdzenie naruszenia prawa) oraz innych rodzajów pism (stanowisk, opinii) wydanych przez wojewodę w latach 2018-2021 (do dnia złożenia wniosku), dotyczących funduszu sołeckiego.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: [Junk released by User action] Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Lubelski

  The message sent on June 11, 2021 at 10:34:21 AM GMT-00:00 to jmazur@lublin.uw.gov.pl with subject "[Junk released by User action] Wniosek o informację publiczną" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

 • Read-Receipt: [Junk released by User action] Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Lubelski

  The message sent on June 11, 2021 at 10:34:21 AM GMT-00:00 to bogrodnik@lublin.uw.gov.pl with subject "[Junk released by User action] Wniosek o informację publiczną" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

 • Odpowiedź na wniosek przez Wojewoda Lubelski

  Załączniki