Instytucja: 

Wojewoda Lubuski

 Monitoring: 

Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. skanów rozstrzygnięć nadzorczych (stwierdzenie nieważności, stwierdzenie naruszenia prawa) oraz innych rodzajów pism (stanowisk, opinii) wydanych przez wojewodę w latach 2018-2021 (do dnia złożenia wniosku), dotyczących funduszu sołeckiego.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • udzielenie odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez None
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Wojewoda Lubuski i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
  Z poważaniem

  Anna Olchowik - Kozłowska
  Stanowisko ds. nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  http://www.lubuskie.uw.gov.pl
  ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  tel. + 48 95 7851 816

  Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Lubuski. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Wojewody Lubuskiego.
  Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

  Załączniki

  • załącznik_do_informacji_publicznej_AŁAb.pdf
  • pismo_dot_inforamcji_publicznej_AŁab.pdf
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  11 czerwca 2021 r. przesłaliśmy do Państwa wniosek o informację dotyczący funduszu sołeckiego. Otrzymaliśmy systemowe potwierdzenie, że wniosek do Państwa dotarł. W związku z tym wzywamy do jak najszybszego przesłania odpowiedzi.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr_nAlWdDo.pdf
 • wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Wojewoda Lubuski

  W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej

  --
  Z poważaniem

  Anna Łabaziewicz
  Stanowisko ds. nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  http://www.lubuskie.uw.gov.pl
  ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  tel. + 48 95 7851815

  "Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UW L 119, s. 1) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Lubuski. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Wojewody Lubuskiego. Masz m.in. prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Dla Klienta/Obowiązek informacyjny" lub klikając na link: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/dla_klienta/Obowiazek_Informacyjny.html."

  Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_o_informację_publiczną_Stowarzyszenie_Watchdog_2_DQdaUI4.pdf
 • wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Wojewoda Lubuski

  Załączniki do pisma z 6 lipca b.r.

  --
  Z poważaniem

  Anna Łabaziewicz
  Stanowisko ds. nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  http://www.lubuskie.uw.gov.pl
  ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  tel. + 48 95 7851815

  "Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UW L 119, s. 1) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Lubuski. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Wojewody Lubuskiego. Masz m.in. prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Dla Klienta/Obowiązek informacyjny" lub klikając na link: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/dla_klienta/Obowiazek_Informacyjny.html."

  Załączniki

  • pismo_dot_informacji_publicznej_AŁab.pdf
 • wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Wojewoda Lubuski

  Oto pozostałe załączniki do pisma z 6 lipca b.r

  --
  Z poważaniem

  Anna Łabaziewicz
  Stanowisko ds. nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  http://www.lubuskie.uw.gov.pl
  ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  tel. + 48 95 7851815

  "Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UW L 119, s. 1) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Lubuski. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Wojewody Lubuskiego. Masz m.in. prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Dla Klienta/Obowiązek informacyjny" lub klikając na link: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/dla_klienta/Obowiazek_Informacyjny.html."

  Załączniki

  • załącznik_do_informacji_publicznej_AŁAb.pdf