Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. skanów rozstrzygnięć nadzorczych (stwierdzenie nieważności, stwierdzenie naruszenia prawa) oraz innych rodzajów pism (stanowisk, opinii) wydanych przez wojewodę w latach 2018-2021 (do dnia złożenia wniosku), dotyczących funduszu sołeckiego.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Łódzki

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@lodz.uw.gov.pl> o 2021-06-11 12:34

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2021-06-11 12:35

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Łódzki

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@lodz.uw.gov.pl> o 2021-06-11 12:34

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2021-06-11 12:35

 • odpowiedź z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przez Wojewoda Łódzki

  Załączniki