Instytucja: 

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3.

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o informację publiczną przez WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3.

  Szanowni Państwo,

  w związku z zaistniałą sytuację epidemiologiczną, uprzejmie informuję,
  że na obecną chwilę personel tut. Szpitala nie jest w stanie przygotować
  dla Państwa odpowiedzi na zadane pytania. Ma to związek z ograniczoną
  ilością personelu i ogromnym nakładem pracy. W związku z powyższym
  proszę o prolongatę 2 miesięcy w udzieleniu odpowiedzi w powyższej
  kwestii, z zastrzeżeniem,czy dane o które Państwo wnioskujecie po
  upływie 2 miesięcy nadal będą dla Was interesujące.

  Pozdrawiam

  --
  Sylwia Cieślińska
  Wielospecjalistyczny Szpital
  Miejski im. Józefa Strusia
  w Poznaniu
  Dział Organizacyjno-Prawny
  tel.:61-873-93-11

 • Re: wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Rozumiemy powagę sytuacji, niedobory kadrowe jak również ogrom odpowiedzialności i ludzkich oczekiwań co do Państwa pracy. Stoimy na stanowisku, iż tylko rzetelna informacja pomoże opinii publicznej zrozumieć w jakich warunkach pracy obecnie znajduje się Służba Zdrowia.
  Będziemy oczekiwać na Państwa odpowiedź na wniosek pomimo przedłużonego terminu.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • wniosek o informację publiczną przez WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3.

  Dzień dobry,

  nawiązując do wcześniejszej korespondencji, zwracam się z pytaniem, czy
  nadal oczekują Państwo na udzielenie odpowiedzi w przedmiocie wysłanego
  wniosku o informację publiczną z dnia 27 marca br.? Jeżeli tak, to czy
  zakres pytań ma być taki sam? Proszę o inofmację.

  Pozdrawiam

  --
  Sylwia Cieślińska
  Wielospecjalistyczny Szpital
  Miejski im. Józefa Strusia
  w Poznaniu
  Dział Organizacyjno-Prawny
  tel.:61-873-93-11

 • odpowiedź na zapytanie z dnia 05.06.2020 przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na zapytanie z 05.06.2020 r. prosimy o przesłanie odpowiedzi na wniosek. W pytaniu nr 7 nie ma konieczności podawania dokładnej liczby środków ochrony osobistej, proszę dodać tylko informację, czy te środki są dla placówki wystarczające. W pytaniu nr 6 nie ma konieczności przesyłania skanów procedur, wystarczy lista (nazwy) procedur jakie w placówce zostały wdrożone.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź przez WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3.

  Dzień dobry,

  przesyłam pismo w załączeniu.

  Pozdarwiam

  --
  Sylwia Cieślińska
  Wielospecjalistyczny Szpital
  Miejski im. Józefa Strusia
  w Poznaniu
  Dział Organizacyjno-Prawny
  tel.:61-873-93-11

  Załączniki

  • odpowiedź.pdf