Instytucja: 

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Informacja o przedłużeniu terminu do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

  Dzień dobry,
  w imieniu Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie Pana Waldemara Wierzby w
  załączeniu przesyłam pismo w w/w sprawie.

  Z poważaniem,
  Beata Nadarska
  St. Inspektor Kancelarii Ogólnej
  CSK MSWiA w Warszawie

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Skanowane dokumenty z drukarki 10.0.51.183
  Data: Thu, 09 Apr 2020 08:28:28 -0000
  Nadawca: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  Dokumenty zeskanowane na drukarce 10.0.51.183 w dniu 2020-04-09
  10:28:28.631 :
  skan__2020-04-09_10-28-28-631_0001.pdf

  Wiadomość została wygenerowana automatycznie, nie odpowiadaj na nią.

  --
  Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 WarszawaREGON: 006472651 NIP: 521-292-55-96www.cskmswia.pl UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy. CAUTION: Privileged/confidential information may be contained in this document and is intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, you may not copy or deliver this to anyone else. If you receive this document by mistake, please delete it and notify us immediately. Thank you.

  Załączniki

  • skan__2020-04-09_10-28-28-631_0001.pdf
 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przez Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

  Szanowni Państwo

  W odpowiedzi na maila z dnia 27 marca 2020 roku dot. prośby o
  udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź.

  Z poważaniem

  Małgorzata Zgórzak
  Starszy Inspektor
  Kancelarii Ogólnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

  --
  Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 WarszawaREGON: 006472651 NIP: 521-292-55-96www.cskmswia.pl UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy. CAUTION: Privileged/confidential information may be contained in this document and is intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, you may not copy or deliver this to anyone else. If you receive this document by mistake, please delete it and notify us immediately. Thank you.

  Załączniki

  • skan__2020-05-27_15-20-23-109_0001.pdf
 • Sprostowanie do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam sprostowanie do odpowiedzi na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej.

  Z wyrazami szacunku,

  Joanna Zając
  Asystentka Dyrektora

  Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
  tel.: +48 22 508 10 20tel.: centrala +48 22 508 20 00
  REGON: 006472651   NIP: 521-292-55-96_
  www.cskmswia.pl_  | {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  --
  Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 WarszawaREGON: 006472651 NIP: 521-292-55-96www.cskmswia.pl UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy. CAUTION: Privileged/confidential information may be contained in this document and is intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, you may not copy or deliver this to anyone else. If you receive this document by mistake, please delete it and notify us immediately. Thank you.

  Załączniki

  • okecfkgkcnoajckp.png
  • skan__2020-05-27_15-46-59-938_0001.pdf