Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek.

  Z poważaniem

  Dominika Mielczarek

  Sekretariat Dyrektora

  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

  ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

  tel. (42)271-11-24, fax. 42 646-66-53
  e-mail: biuro15@iczmp.edu.pl

  www.iczmp.edu.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w

  Łodzi, ul. Rzgowska 281/289. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych

  osobowych znajdują się na stronie www.iczmp.edu.pl – O Instytucie – RODO.

  Niniejsza wiadomość wraz z wszelkimi załącznikami jest przeznaczona wyłącznie dla adresata i

  może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania tej wiadomości,

  ujawnianie, wykorzystanie lub powielanie niniejszej informacji jest zabronione. Prosimy o trwałe

  usunięcie jej z komputera i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

  The administrator of your personal detail is Polish Mother´s Memorial Hospital Research Institute

  (ICZMP) in Lodz, Rzgowska 281/289 Street. The present message along with any attachment is

  destined for recipient and may contain confidential information. In case of obtaining this message

  by mistake, disclosing, copying, distributing or any other using of this information is strictly

  forbidden. We ask you to securely delete it from your computer and notify the sender. Thank you.

  Załączniki