Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Udzielenie informacji publicznej na wniosek z 27.03.2020 r. PILNE_info_publ_dla_Watchdog_Polska przez None

  _Udzielenie informacji publicznej na wniosek_

  data wniesienia: 27.03.2020 r._
  _

  _Wnioskodawca:_Sieć Obywatelska Watchdog Polska, reprezentowana przez
  Katarzyna Batko-Tołub, Szymon Osowski

  _Żądany sposób udzielenie informacji:_
  poczta elektroniczna adres: {{ email }}

  W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej wniesionym
  za pośrednictwem poczty elektronicznej, zarejestrowanym w dniu
  27.03.2020 r.,

  na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
  informacji publicznej, niniejszym Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
  Zdrowotnej w Świdnicy udziela odpowiedzi.
  *__*
  *1)*Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce
  w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
  wirusem SARS-CoV-2
  *W tym czasie nie potwierdzono zakażenia u żadnego z pacjentów szpitala*.

  *2)*Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest
  hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
  *Na dzień otrzymania wniosku nie był hospitalizowany żaden pacjent z
  rozpoznanym zakażeniem. *
  *__*
  *3)*Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do
  dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu
  na SARS-CoV-2?
  *We wskazanym okresie spośród osób które zmarły nie potwierdzono zakażenia.*

  *4)*Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
  /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
  podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury
  na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie
  przyjęć/oddziale ratunkowym.
  *W ramach SPZOZ w Świdnicy funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy,
  który ma możliwość udzielania świadczeń medycznych osobom podejrzanym o
  zakażenie wirusem; w ramach szpitala opracowano i wdrożono stosowne
  procedury.*
  *W przekonaniu podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji
  publicznej, zakres wnioskowanych informacji, tj. udostępnienie dokumentu
  określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego
  pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym, nie obejmuje informacji
  publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
  publicznej. Wnioskowany dokumenty stanowi akt wewnętrzny o charakterze
  technicznym, porządkowym, normuje kwestie samego podziału obowiązków w
  danej komórce organizacyjnej, nie prezentując organizacji i przedmiotu
  działalności szpitala jako podmiotu wykonującego zadania publiczne. *

  *5)*Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2
  odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do
  tego działania.
  *Przyjęcie pacjenta odbywa się w wydzielonym miejscu SOR, w budynku
  szpitala. *
  **
  *6)*Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
  poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
  wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
  związanego z wirusem SARS-CoV-2
  *W przekonaniu podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji
  publicznej, zakres wnioskowanych informacji, tj. dokumentów opisujących
  procedury na oddziałach i wporadniach szpitalnych oraz na blokach
  operacyjnych i porodowych, nie obejmuje informacji publicznej
  w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  Uzasadnienie jak w pkt 4.*

  *7)*Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
  placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku.
  *Na dzień otrzymania wniosku ilość środków ochrony osobistej była
  wystarczająca do utrzymania pracy szpitala. Nie jest możliwe dokładne
  określenie ich liczby bez przetwarzania danych.*

  *8)*Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na
  obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
  oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
  do dnia otrzymania wniosku?
  *W Szpitalu nie są wykonywane testy. Pobierane są badania: wymaz z
  nosogardzieli i popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL). Następnie
  wysyłane są do laboratorium we Wrocławiu. Na dzień złożenia wniosku
  pobranych zostało od pacjentów ok. 15 testów, od personelu ok. 30
  testów, w tym przez PSSE wŚwidnicy.*
  **
  *9)*Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym
  o zakażenie SARS-CoV-2,w czasie oczekiwania na wynik testu.
  *W czasie oczekiwania na wynik testu pacjent jest izolowany, stosowana
  jest izolacja powietrzno – kropelkowa i kontaktowa. Personel
  zabezpieczony jest w środki ochrony indywidualnej. Stpspwane są
  obowiązujące procedury epidemiologiczne.*

  *10)*Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
  wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
  prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi
  szpitala.*Nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w SPZOZ w
  Świdnicy. W tym zakresie informacje mogą być udzielane z zachowaniem
  prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych.*

  *_Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości. _
  *

  Z poważaniem
  Urszula Bura
  Starszy specjalista Działu Organizacji i Rozliczeń
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

  --
  Anna Jagiełło-Gmerek
  Starszy inspektor
  Dział Organizacji i Rozliczeń
  SPZOZ w Świdnicy
  ul. Leśna 27-29
  58-100 Świdnica
  tel. 74-85-17-490