Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Szpital Dziecięcy Polanki
  im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. podaje jak poniżej:

  *Ad 1.* Od 4.03.2020 r. nie potwierdzono żadnego zakażenia wirusem
  SARS-CoV-2 u hospitalizowanych pacjentów.

  *Ad 2.* Na dzień otrzymania wniosku nie było żadnego zakażenia wirusem
  SARS-CoV-2.

  *Ad 3.* Od 4.03.2020 r. do 06.04.2020 r. żaden pacjent nie zmarł z
  powodu zakażenia wirusem SARS- CoV—2.

  *Ad 4.* Pacjenci z podejrzeniem kierowani są do szpitala zakaźnego.

  *Ad 5.* Pacjent z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 wymagający
  hospitalizacji trafia na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

  *Ad 6.* Postępowanie zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia,
  PTEiChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, Głównego
  Inspektora Sanitarnego oraz procedurami wewnętrznymi. W załączeniu skany
  wytycznych postępowania w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
  związanego z wirusem SARS-Co-2.

  *Ad 7.* Maseczki jednorazowe – 4 722; maseczki FFP-2 – 345; FFP-3 – 160;
  fartuchy jednorazowe – 1 097; kombinezony- 145; gogle – 2 400; przyłbice
  – 125; rękawiczki - 141 570

  *Ad 8.* Wykonujemy testy na obecność koronawirusa, posiadamy testy,
  które są wykonywane metodą RT-PCR; czas oczekiwania wynosił od 24 godzin
  do 56 godzin; do dnia otrzymania wniosku wykonaliśmy 2 testy, natomiast
  do dnia 6.04.2020 r. - 3 testy.

  *Ad 9. *Izolacja pacjenta, stosowanie SOI przez personel, wyznaczenie
  jednej osoby z personelu do kontaktu z pacjentem, zawężenie wykonywania
  procedur, do czasu otrzymania wyniku.

  *Ad 10.* Nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w szpitalu.

  _Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości._

  Z poważaniem

  *Barbara Quirini*
  Główny Specjalista w Biurze Zarządu
  Tel:58/520-93-00
  sekretariat@szpitalpolanki.pl
  *Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o.
  ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk*
  _www.szpitalpolanki.pl_

  Wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd
  Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku,
  VII Wydział Gospodarczy KRS 0000434843, NIP 5842728762, REGON 000294208,
  kapitał zakładowy: 38 000 000,00 zł --

  Załączniki