Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

  Wiadomość wysłana w dniu 27 marca 2020 06:08:54 GMT-00:00 do szpital@skp.ump.edu.pl o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.
  *****************

  Ten e-mail został wysłany przez Szpital i może zawierać informacje poufne, bądź zastrzeżone.

  Jeżeli nie są Państwo jego adresatem, prosimy o jego niezwłoczne usunięcie i poinformowanie nadawcy o zaistniałej pomyłce.

  Kopiowanie lub jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji, jak również ujawnienie ich osobom trzecim, jest zabronione.

  Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

  Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym zgodną z artykułem 13 RODO http://www.skp.ump.edu.pl/sites/default/files/doc/odo/Klauzula_informacyjna_dla_pacjenta.PDF

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

  Szanowni Państwo,
  W załączeniu przesyłam pismo zawierające odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
  Dokument zawiera podpis elektroniczny.
  z poważaniem,

  Aleksandra Stefaniak-Kałużna

  Z-ca Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru
  Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu
  tel. 61 8491260, astefaniak@skp.ump.edu.pl

  Od: sprawa-20313@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: "szpital" <szpital@skp.ump.edu.pl>
  Wysłane: piątek, 27 marca, 2020 7:08:54
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-20313@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Cz łonkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  [ http://www.siecobywatelska.pl/ | www.siecobywatelska.pl ] | [ http://www.watchdogportal.pl/ | www.watchdogportal.pl ] | [ http://www.informacjapubliczna.org/ | www.informacjapubliczna.org ]
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  *****************

  Ten e-mail został wysłany przez Szpital i może zawierać informacje poufne, bądź zastrzeżone.

  Jeżeli nie są Państwo jego adresatem, prosimy o jego niezwłoczne usunięcie i poinformowanie nadawcy o zaistniałej pomyłce.

  Kopiowanie lub jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji, jak również ujawnienie ich osobom trzecim, jest zabronione.

  Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

  Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym zgodną z artykułem 13 RODO http://www.skp.ump.edu.pl/sites/default/files/doc/odo/Klauzula_informacyjna_dla_pacjenta.PDF

  Załączniki

 • Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

  W nawiązaniu do poprzedniej wiadomości przesyłam procedurę o której mowa w piśmie.

  Aleksandra Stefaniak-Kałużna

  Z-ca Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru
  Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu
  tel. 61 8491260, astefaniak@skp.ump.edu.pl

  Od: "astefaniak" <astefaniak@skp.ump.edu.pl>
  Do: "sprawa-20313" <sprawa-20313@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłane: czwartek, 2 kwietnia, 2020 10:47:35
  Temat: Re: Wniosek o informację publiczną

  Szanowni Państwo,
  W załączeniu przesyłam pismo zawierające odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
  Dokument zawiera podpis elektroniczny.
  z poważaniem,

  Aleksandra Stefaniak-Kałużna

  Z-ca Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru
  Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu
  tel. 61 8491260, astefaniak@skp.ump.edu.pl

  Od: sprawa-20313@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: "szpital" <szpital@skp.ump.edu.pl>
  Wysłane: piątek, 27 marca, 2020 7:08:54
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-20313@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Cz łonkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  [ http://www.siecobywatelska.pl/ | www.siecobywatelska.pl ] | [ http://www.watchdogportal.pl/ | www.watchdogportal.pl ] | [ http://www.informacjapubliczna.org/ | www.informacjapubliczna.org ]
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  *****************

  Ten e-mail został wysłany przez Szpital i może zawierać informacje poufne, bądź zastrzeżone.

  Jeżeli nie są Państwo jego adresatem, prosimy o jego niezwłoczne usunięcie i poinformowanie nadawcy o zaistniałej pomyłce.

  Kopiowanie lub jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji, jak również ujawnienie ich osobom trzecim, jest zabronione.

  Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

  Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym zgodną z artykułem 13 RODO http://www.skp.ump.edu.pl/sites/default/files/doc/odo/Klauzula_informacyjna_dla_pacjenta.PDF

  Załączniki