Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: odpowiedź - informacja publiczna przez Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

  Witam
  Poniżej odpowiedź na wniosek:

  1. Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce
  w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
  wirusem SARS-CoV-2

  _Nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2._

  2. Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych
  na dzień otrzymania wniosku?

  _Nie zarejestrowano przypadku hospitalizacji pacjentów zakażonych
  SARS-CoV-2._

  3. Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do
  dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu
  na SARS-CoV-2?

  _Nie zarejestrowano przypadku zgonu pacjentów z dodatnim wynikiem testu
  SARS-CoV-2._

  4. Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
  /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
  podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

  a/ jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,

  _W Szpitalu funkcjonuje Izba przyjęć, gdzie mogą być przyjmowani
  pacjenci z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2._

  b/ jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury
  na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie
  przyjęć/oddziale ratunkowym.

  _W Szpitalu wdrożono Procedurę postępowania w przypadku
  podejrzenia/zakażenia koronawirusem SARS-cOv-2_

  5. Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa
  się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego
  działania.

  _Przyjęcie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku
  Szpitalu w miejscu wyznaczonym do izolacji._

  6. Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
  poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
  wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
  związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  W załączeniu.

  7. Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
  placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

  1. Maseczki chirurgiczne 7000

  2. Maseczki typu FFP3 lub FFP2 180

  3. Okulary ochronne 110

  4. Przyłbice 120

  5. Kombinezony typu TYVEK lub TYHEM 55

  8. Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
  wirusa SARS-CoV-2?
  a/ jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
  oczekiwania na wynik?

  _W Szpitalu pobiera się materiał o badania metodą real time PCR w
  kierunku wirus SARS CoV-2. _

  b) jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
  do dnia otrzymania wniosku?

  _Nie wykonano ani jednego badania. _

  9. Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym
  o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  _Zasady postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie określa
  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia/zakażenia koronawirusem
  SARS-cOv-2_

  10. Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
  wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
  prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi
  szpitala.

  _W Szpitalu nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w
  szpitalu_

  Z poważaniem
  Teresa Pietrzak

  Główny Specjalista
  tel. +48 18 26 85 701
  sekretariat@szpitalrabka.pl

  "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o.o.
  ul. Słoneczna 3
  34-700 Rabka-Zdrój
  tel/fax +48 18 26 77 001
  www.szpitalrabka.pl

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Getin Noble Bank S.A. 54 1560 0013 2367 2792 2811 0001
  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział KRS 0000280873 NIP
  735-26-97-601 REGON 120480323
  Kapitał zakładowy 8 198 500,00 PLN.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informacja o poufności:
  Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla zamierzonego adresata i może
  zawierać informacje o charakterze poufnym i/lub zastrzeżonym. W razie
  stwierdzenia, że odbiorcą miała być inna osoba prosimy poinformować
  nadawcę oraz niezwłocznie usunąć wiadomość ze swojej skrzynki pocztowej.
  Wykonywanie kopii, dystrybucja lub używanie do innych celów niniejszego
  email'a jest zabronione. "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o.o.
  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany email'a dokonane po jego
  wysłaniu.

  Załączniki