Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez "SZPITAL SKAWINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: biuro@szpitalskawina.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-03-27 15:35

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Ankieta przez "SZPITAL SKAWINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo,
  Poniżej przesyłam odpowiedzi w imieniu Szpitala Wielospecjalistycznego
  im Stanley Dudricka w Skawinie.
  Z poważaniem,
  Prof. Stanisław Kłęk (Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, vice-prezes
  Zarządu Szpital Skawina Sp z o.o.)

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa
  placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono
  zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  Odp: 0
  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest
  hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
  Odp: 0

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca
  do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik
  testu na SARS-CoV-2?
  Odp: 0

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba
  przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być
  przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub
  oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego
  procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie
  przyjęć/oddziale ratunkowym.
  Odp: nie (nie mamy kontraktu ani na izbę przyjęć, ani na SOR)

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2
  odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do
  tego działania.
  Odp: tak

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
  poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
  wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
  związanego z wirusem SARS-CoV-2
  Odp: z uwagi na ilość oraz charakter dokumentów nie widzę powodu aby je
  udostępniać.

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
  placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku
  Odp. Ilość jest wystarczająca do zapewnienia pracy szpitala. Nie widzę
  powodu podawać dokładnych liczb.

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
  wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
  oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
  do dnia otrzymania wniosku?
  Odp. NIE
  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym
  o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,
  Odp. Procedura jest zgoda z wytycznymi międzynarodowymi
  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
  wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
  prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi
  szpitala.
  Odp. NIE