'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Twoja wiadomość

  Do: organizacja@attis.com.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.03.2020 16:42

  odczytano w dniu 30.03.2020 08:22.

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Szanowni Państwo ,

  W załączeniu przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania oraz procedury
  wewnętrzne.

  Pozdrawiam

  Beata Renata Nowicka

  Kierownik Działu Pielęgniarstwa

  Centrum Attis R Sp. z o.o.

  Tel.:+48 22 321 12 02

  e-mail <mailto:beata.nowicka@attis.com.pl> beata.nowicka@attis.com.pl

  Załączniki

 • Re: FW: Wniosek o informację publiczną - odpowiedź na pismo z dnia 02.04.2020 r. przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na wniosek. Nie chcemy paraliżować Państwa placówki koniecznością dokładnego liczenia poszczególnych elementów środków ochrony osobistej. O wiele bardziej zależy nam na wiedzy czy są Państwo zabezpieczeni i czy te środki są wystarczające. Prosimy zatem o podanie jaki jest rząd wielkości posiadanych środków i czy istnieje już teraz widoczne zagrożenie, że tych środków zabraknie.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Szanowni Państwo,

  Na dzień dzisiejszy jesteśmy jednostką, która Decyzją nr 7/2020 Wojewody Mazowieckiego została wyznaczona jako Szpital przyjmujący chorych u których wykluczono zakażenie COVID-19.

  Stan Apteczny dnia dzisiejszego to Kombinezony 8 szt, Maseczki hig. jednorazowe 25 op. po 50 szt., Maski z filtrem FPP2 – 45 szt., Gogle ochronne – 15 szt., Przyłbice ochronne – 30 szt., płyny do dezynfekcji 20 l.

  Pozostałe materiały ochrony osobistej w użyciu. Aktualnie czekamy na dostawy. Na dzień dzisiejszy personel jest zabezpieczony.

  Z poważaniem

  Beata Renata Nowicka

  Kierownik Działu Pielęgniarstwa

  Centrum Attis ® Sp. z o.o.

  Tel.:+48 22 321 12 02

  e-mail beata.nowicka@attis.com.pl