Instytucja: 

BIELSKIE CENTRUM PSYCHIATRII - OLSZÓWKA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez BIELSKIE CENTRUM PSYCHIATRII - OLSZÓWKA W BIELSKU-BIAŁEJ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-03-31 22:01

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-04-01 07:38---- Fortinet Security ----

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez BIELSKIE CENTRUM PSYCHIATRII - OLSZÓWKA W BIELSKU-BIAŁEJ

  W odpowiedzi na państwa wniosek odpowiadamy na poszczególne pytania 1.-o ; 2-0 ; 3-0 ; 4-Izba przyjęć oddziału psychiatrycznego ; 5-w budynku szpitala z osobnym wejściem ;6-zasady postępowania na izbie przyjęć w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2;zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie korona wirusem 2019-nCoV oraz postępowanie przy hospitalizacji osób z podejrzeniem 2019-nCoV; Uaktualnienie procedury postępowania z odpadami gdzie uwzgędniono odpady po zakażeniu wirusem CoV-2019; Instrukcja zakładania i zdejmowania odzieży ochronnej(kombinezon);7-kombinezony 15szt.,przyłbice 15 szt.gogle 15 szt.rękawice bez ograniczeń,środek dezynfekcyjny do rąk i powierzchni bez ograniczeń ; 8-Tak Diag-pack,oczekiwanie na wynik 12 h,ilość testów 1 szt. ; 9- prowaadzenie izolacji ; 10- nie wprowadzono zakazu.