Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Witam

  W nawiązaniu do poniższego wniosku przesyłam w załączniku Wezwanie do
  uzupełnienia braków formalnych we wniosku o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Pozdrawiam serdecznie,
  Magdalena Baran

  W dniu 2020-03-31 o 22:01, sprawa-20408@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  mgr Magdalena Baran
  Kierownik Biura Zarządu

  Oddział: Wrocław
  tel. + 48 71 712 07 00
  kom. + 48 530 424 426
  e-mail m.baran@bczwroc.pl

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do wezwania z dnia 02.04.2020 r. (numer pisma BCZ/1517/2020) dotyczącego
  uzupełnienia naszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31.03.2020 r. poniżej
  przesyłamy raz jeszcze wniosek. Dokument jest podpisany elektronicznie przez dwoje członków
  zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji Stowarzyszenia.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Wniosek_Bonifraterskie_Centrum_Zdrowia.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną - ODPOWIEDŹ BONIFRATERSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. przez BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Witam

  W ślad za poniższym przesyłam w załączniku odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej z dnia 7 kwietnia 2020 r.

  Pozdrawiam serdecznie,
  Magdalena Baran

  W dniu 2020-04-08 o 08:30, sprawa-20408@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  >
  > Szanowni Państwo,
  >
  > W nawiązaniu do wezwania z dnia 02.04.2020 r. (numer pisma
  > BCZ/1517/2020) dotyczącego
  > uzupełnienia naszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej z
  > dnia 31.03.2020 r. poniżej
  > przesyłamy raz jeszcze wniosek. Dokument jest podpisany elektronicznie
  > przez dwoje członków
  > zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji Stowarzyszenia.
  >
  > Z poważaniem
  > Katarzyna Witek
  >
  > --
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > KRS: 0000181348
  > tel: +48 22 844 73 55
  > www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl |
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >
  > Załączniki:
  >
  > * https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/30472/68433
  >
  > --
  >
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > KRS: 0000181348
  > tel: +48 22 844 73 55
  > www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl |
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >
  > > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-04-02 10:34:52.166767+00:00 z >
  > adresu sekretariat@bczwroc.pl: > Witam W nawiązaniu do > poniższego
  > wniosku przesyłam w załączniku Wezwanie do > > uzupełnienia braków
  > formalnych we wniosku o udostępnienie informacji > > publicznej.
  > Pozdrawiam serdecznie, Magdalena Baran W dniu > 2020-03-31 o > 22:01,
  > sprawa-20408@fedrowanie.siecobywatelska.pl > pisze: -- mgr Magdalena >
  > Baran Kierownik Biura Zarządu > Oddział: Wrocław tel. + 48 71 712 > 07
  > 00 kom. + > 48 530 424 426 e-mail m.baran@bczwroc.pl

  --
  mgr Magdalena Baran
  Kierownik Biura Zarządu

  Oddział: Wrocław
  tel. + 48 71 712 07 00
  kom. + 48 530 424 426
  e-mail m.baran@bczwroc.plGIF89a~̙ffff3f3̙̙̙̙̙fffff33f333̙̙̙ff̙ffff33f3333fffffffffffff3f3f3ff33f3f3f3f3f3ff33333333f333333333f3333!
  XMP DataXMP<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.3-c011 66.145661, 2012/02/06-14:56:27 "> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" xmpMM:DocumentID="xmp.did:C2ABFE4D4FA311E98F9AB5838AC4C077" xmpMM:InstanceID="xmp.iid:C2ABFE4C4FA311E98F9AB5838AC4C077" xmp:CreatorTool="Adobe Photoshop CS6 Windows"> <xmpMM:DerivedFrom stRef:instanceID="uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b" stRef:documentID="C6358B25BB6BE58C464F8407BDFCB587"/> <dc:creator> <rdf:Seq> <rdf:li>Sprinter</rdf:li> </rdf:Seq> </dc:creator> </rdf:Description> </rdf:RDF> </x:xmpmeta> <?xpacket end="r"?>~}|{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba`_^]\[ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@?>=<;:9876543210/.-,+*)('&%$#"! 

  

  !,~
  (\@~` !VA3~C2\t!C#5\9
  b
  # hH`肆
  &FRpȲc"
  1C)R
  HyӧDC <4P8SٰFHa@ bY@\x#;IGXŠ
  ]*^(Æ
  V
  ϐljG۫9 RX$0+vy
  (TuMHLڵo_R3*
  OuD5

  0P} 8ppqǏcP7x;k7$|8z
  ;h!WYn
  w
  >4 1D"?BRYB
  hUh\
  %)pad0Q,xrp,pPd
  h,dUٸ@l@D$H
  ,ld^iP$CQ%hC@A+D #<pEBEN
  5)
  vM)R_r
  B@
  +(4pY4
  <\$~%k&.i c,M
  

  #4#
  (
  i
  0T

  P%@@
  hv*mI]`Ai H]4,TP) BY
  g r"P1 6UQF|&K
  h(/Ka
  bG'$4!S@+&ebZ_qI--j'@",)4
  'D qЂ`B l2(E
  bz҅[}f<Q
  CA$bĐ:4b%[H7Jƭjl ΁mq]B-7[LP)!+72iaI=
  Ke0,e4
  #I'ڲ^
  M<H6
  [)>R IF
  U
  MI.R
  ߐD M
  xG-q3RҵA`|{CB@*VS<*4ȏrIGJP0c
  u=%ģ؎$ t^mz\d,TockT!G<eHZUD:2.`k"Np"9UkrJ1cpC09TRQ!*$+9ښ8*ZSADKi,{SW#[!rNԵ5.)aq(+H
  @eLH
  WPƷ
  >@P^I
  LD(
  8R
  a8$P%@Q]9H'KF
  BNM ʩAhAo1n _Sʈ*y:n
  BZNީȉ&xhKE]Al4AV%
  T&CD&@Eҡ:a3y8)!tz\UJ1 Rt$`-T<2%P
  id:7mu]S44v^Ii ,fKtjǶ
  0@
  7 uzH-X
  K
  pFYdq
  ?Xv@hU?OZŌAXǖJzEqAJm,CV.`Zyh,3Ed4 l5&}R/D:B~azw:4ũI$)
  {ĮOk4LDT[:<W"JU+2
  p
  ????(
  @O9$IJBXUS`l-9`A#6GlJ
  [Zӕ|+a.TJ"ͥd9
  ȓ|TK8:Rb>trP7K
  rK@)CqlmY9D

  hEɒeP

  g

  &&mz`{WHFĠ<ʟK+~O 
  wv7y]IWm@rS;
  Nם.sĉ6 L92w@>=C>Z
  /
  Q :pڽ6
  eyyބ85Le$U^x6[p7z,
  ̿BY^+l
  @ƠH^T?{YE딌<fS5`Rh>ܩK&d3w^x0
  )E!⁋!mQ

  2\A
  @FfDpxHͻ.{h"caj(hn`
  |
  #"Dphu` 2Ⱦ
  0@
  σBG Fx+rA ۗr232 ge!
  @
  &[1ӓ

  "2'"l W
  6JA`+؂HBDD~0:IIp}5؂F@D`1hZJ`-I-؂w" c!BXHȂ.HB0J3@w%hAMHE&)U
  (''Xܦ3PG{QmPg
  3a}|x8h38 B&a~ JTȈ(hhXXAЃPhf(4I

  HoC2
  !&R6ԤI,B |" jw /x@*HBxu87K
  ٧D
  (50#A|P*XA~"Pp(208JPá@@ 8 DJ`2| =x}(8I*)$6P0p~aUwh
  *(=q[HE=
  7i@HOp:p06h0pr 6Pf9 -(8|ɗ2X6P0@8 77B&`1I_
  {ɆWDpfiR<i*9Hh2P0):88<@B‘!~J#"@107Zᑽ(xT_%
  t[+CUp:XE9 9P(xJ}HQDA2 7`
  Y郷iȘ} vI-6@9 "(NXћ@ien8)G()703jY 5;JQiAGjЖ %a,5
  <Rw@ dɠgY658pGIv
  XI:Y&A0׏307
  @P"ɛie
  F K .:J" 9G܉؊8. |Y )CnH!1&@cs
  _iTHE˧+@y_؉YZh3ZUHJ~J@nI|"Iɂ<0ʩ))
  @PAB3by}.(7D(>Jnؙ@;|ʛ1dY5\
  b xg"
  =``#'z(`lPJ*رGyC}A
  kYJ(G 2
  9C~zx*@D)8JnDB-ȅ,ۑ@JW98I
  K
  yA1jXH؂Yw %8&ȵn® sç&`.ZF ~W~<}#p 
  9C%9C.Pi؂:ػ((+gG+F";
  DpHL[݇ʂ9 2о(٩cQ2]XPZ<
  ?(@ D 7&
  0q"#37yĦBw琎`QW"d<R FV,y
  @UBK
  $xǤd((
   H `Q{[k1Y=;,`p-L<2 #. ˳2m\
  hɚ N,,Rv"pʡ=8@
  
  PҀͧ̀w
  %pE,)yG!yzpMD\D!Uw!B9|Ρ
  ,ϯwE%ϝU͑C<u6

  ҍywmAT(Q5
  lU7D'®Dζ@p,pW[ĵHcne+*n">-y3
  0y+n,=h1_ݾ'L)|_5(C`ᓂ

  Y
  9,h3uo]I@+L~-45)!\;LI<b}ze_k|.ϱ Aس9
  ڂiGwj=
  ؊i۲)zgʴ[Z ;}،Ph
  dzIFr
  L20)ǫ̭-K3wF"H
  ԹT_{]\WjdHí( 
  |))\B{3x‚PD
  ే(ݗEx08KJ\MnB-|ce<9
  }ؐ0
  nW} +~LWF92P5ܑq!
  '`Dꪡ>26`l
  @pȹ @@p+RL“j3LíۺՓT,hob[0N"ql
  'pB@hj o`0)5K
  rώ^ &,P)s)'08Y ݡXG(z`
  gi#0>^"2Y:
  _ H­ ˀ*^-@<܁' f
  9혲I7$ڴ nߧT@P@<o;2_
  r*2D 38-_UGB[ *7WOHAp7;ɈO!iJՒ7
  @?Ra"J_6=ɩ)
  M'#`.ɋj
  9 !_
  ()YO
  9a|Z*0~3!PJApopw
  7;DI
  F!++О2AJ
  #@A6AABJI3݆B<JAAӇB1ld}*(d
  a4
  <"BP6QJ#ąq&hP%"-Pb fPDP"(шȿEfիX/d!C\`Hױd?ؚEl2D*]j+lPz%
  wS"b[C.LI"J$Yh\ Di:ln(tA
  %3ڙ
  6kM[
  ZI
  0tz6%ON}vsJ"b7u#! L7
  Ȱ"/P0
  g($pXp$P`*
  10$U^EPnyB@ N6BIȠbx:8Ҏ:Z6@7&@?UBtN#5%(`
  6$y-`CT#Cv@f
  3@
  R14!7f8刈&_/5_f
  A2 0KX)u
  dQ8 '%*%S!5&
  M}ޒ"1|٢hj0hXિA
  h̯v+\ކ+z20.,

  PEW,Ʋ3mK&d(&
  7pP
  @X4+-̈uBc/%K8<3<A
  dĘHG3%) ߒmZp(
  h+K/0˾Xk`T7~+Z_&!
  &p[KòƇb
  y6+J[)
  V_?6Is댅&XXK<(0k=2G&j|V;L>[)J

  @

  ֳUa9L>
  [D<MmdG<aZ)mg0I0`PmD
  nDd3Dt
  Bm`tQBN"$0%HN''CSD(}
  FQ2"?؝idCFBnD1
  em
  *[p

  b[b9K
  \1
  `0 P
  z$@ɶ $Dw@Ql1#)ibJάI1M"QEYj(E| P$"tc*Fu.a'AІ

  CK''QB Dp Nl|
  &'A)K#H?"2[%nh@5XJRjfG#FRp
  qC
  YEafxmЙ$:P 6lU,!ihP.HiY Пfz]h"5'U
  "|Jh@
  a5<
  X#b2L>
  )[5|с\Q`
  hAdJT |}f4HRc7lrڔq0p:'@C*Qf,%D
  P0% G(ljD)09&"$(
  CT H%L9ymA
  &Hi(3/MJZX*
  I*ORͪSuMYwթ9DhI
  CG?B@!;)u:
  \@`"5HL2Wk
  8AaC)v'
  @0V!ǜI*C (g36|3}1KH',cҔݹ|H
  M£L3mo[
  %T1p(\U@
  FIJWZQ3*g^yZDSYۨMnHnZ$ lMlˈ6 &AAg
  E~1J<@8ǙJx ﷎
  HA8x
  
  2O)k`NhX"qf

  b;F7Ԅ(6(ܖ
  Vtz$`7̈&e!13HxfV+Ֆ΢BZlp;bPU"cQM0{kjCG7` [24Aj H66xJx`*a"oʀk6S]5GT~m"" B}^کG^8

  Hu+ī͙L;6^EL҆'
  lz
  y t%̤wWN6&&8d\T%1
  ]vAW9iP.
  tZ[U`ʁJZB+B7[ A1Q `$4;AW@Ò'ӚP׆5p
  XJPshbfP
  p*`P?1fdAQ%yfpuUY'8k
  FwD07ZGKe Q1B y
  pv: P!*$T@HP0
  @y$
  H`!h@2G|ݠqUeD 
  Bswv2q
  #_@mc%ǥ#6`LZb"P0b"quU [#˱\@_agvq`ֱVY;XL$AET7a
  C`
  v?GpC~"Gȑe?B.PtM
  *{Gu
  "GS8Tc1c_EV7E9$u/tA0CCIoE(dˑDH=Zm8d
  Q ;AB_4__w
  t
  1EyDE@jԆx!w%]Z
  9D5O^EQC]>_
  w.g
  Q8QHWSvs!/h.3UH.16Q'AC`&%P
  >B+?ƕi"`%q2!K0ݤh"li&%1#Ai!PI~A,ҕO-emiPafY&$qb9WBN,]B8IyA@c4
  .x̴zcs+vr_q"0sF 1)71S5ƙ.@ 
  i;QWQ9H:2-u!rsq9)p{4,Bӝ-
  ѵs8J=cR
  SyTM^EZz-=<bI4 "1V;'y.Љ=PrYe3->l0ڣ>ꟳ
  fb4(090@4Y'?:"9Zz I.
  + R `V1;ПX:>Za _z@HBC20
  `0!]0$0001`
  >0 .0$- 4*: t6"z
  LZ6$|$ j>P$Ь:: >P:0| !@:4: 0Щ=/Щڪ
  >`4p:?Z
  0_
  3j j
  P
  0;jJkk=p
  '۬Jj40P ;j!70c7:.0
  0-$
   @K*$'/+
  l?
  P@P#|@$ y>
  0'D625,3ڐ[ɪe>>z*f{1?
  4p
   20֩
  H`
  ;;Kh6^ʥBw*뮇KjJ
  'ڐKc
  lKv{
  {p7*AIT.x
  $Lc
  bcLcx|N$` N`+`>
  (8&
  )K
  :10By;>쪤BL-C|=;$CP|`"
  R r˜3_
  szyQ<
  CUܮ
  I:-d<t
  p)t`s`qu<Ȅ<Hrђ#*ZȐ
  >:Nu,0w "ɞ:
  +ĝɠʪH,ȫȫ
  ˲좈4˶|˸˺˼˾
  <\|Ȝʼ
  <\|؜L;

  Załączniki