Instytucja: 

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

  Twoja wiadomość

  Do: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31 marca 2020 22:18:00 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 1 kwietnia 2020 06:43:48 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Wniosek o informację publiczną przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

  Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Dotyczy: Wniosek z dn. 31 marca 2020 r. o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-COV-2

  Pytanie nr 1
  U jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2?
  Odpowiedź
  0 (zero)

  Pytanie nr 2
  Ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
  Odpowiedź
  0 (zero)

  Pytanie nr 3
  Jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?
  Odpowiedź
  0 (zero)

  Pytanie nr 4
  Czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2?
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.
  Odpowiedź
  W placówce funkcjonują izby przyjęć następujących oddziałów, w których mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2: Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Onkologii Klinicznej, Oddział Kliniczny Radioterapii. Procedury udostępniono w załączniku procedury.zip.

  Pytanie nr 5
  Czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania?

  Odpowiedź
  Pacjenci z podejrzeniem SARS-CoV-2 przyjmowani są w oddzielnych miejscach – izolatkach, stanowiących kompleks pomieszczeń z węzłem sanitarnym dostępnych z zewnątrz budynku.

  Pytanie nr 6
  Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2.
  Odpowiedź
  Procedury udostępniono w załączniku procedury.zip.

  Pytanie nr 7
  Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku.
  Odpowiedź
  Wykaz środków ochrony osobistej (stan na 7 kwietnia 2020 r.):
  1. Kombinezony z kapturem 764 szt.
  2. Fartuchy barierowe 1 013 szt.
  3. Fartuchy flizelinowe 1 155 szt.
  4. Fartuchy foliowe 3 110 szt.
  5. Przyłbice 192 szt.
  6. Gogle 62 szt.
  7. Maski z filtrem FFP2/FFP3 2 133 szt.
  8. Maski chirurgiczne 22 761 szt.
  6. Rękawice diagnostyczne (op. 100 szt.) 2 343 op.

  Pytanie nr 8
  Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?
  Odpowiedź
  Do dnia 7 kwietnia 2020 r. przeprowadzono 1 test SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR, który dał wynik ujemny. Wynik był dostępny w ciągu 12 godzin.

  Pytanie nr 9
  Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu.
  Odpowiedź
  Zgodnie z „Algorytmem postępowania w przypadku zgłoszenia się pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2”, izolacja przeprowadzona na wejściu po negatywnej weryfikacji pod kątem pomiaru temperatury oraz przeprowadzonego wywiadu epidemiologicznego odbywa się w pomieszczeniach wyznaczonych na izolatki, dostępnych z zewnątrz budynku. Następuje pobranie wymazu i oczekiwanie pacjenta na wynik pod opieką personelu medycznego w izolatce z zachowaniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI).
  W przypadku podejrzenia zakażenia pacjenta już hospitalizowanego obowiązuje instrukcja „Podejrzenie zakażenia wirusem SARS CoV-2 u pacjenta hospitalizowanego w oddziale”, która uwzględnia zasady postępowania z pacjentem , warunki izolacji, zastosowanie ŚOI oraz sposób sprawowania przez personel opieki nad pacjentem – do czasu uzyskania wyniku testu.

  Pytanie nr 10
  Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.
  Odpowiedź
  Wobec personelu zatrudnionego w szpitalu nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w szpitalu.

  -------------------------------
  Z poważaniem

  Adrian Sikorski

  Zachodniopomorskie Centrum Onkologii | Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
  Tel +48 (91) 425 14 04 | Fax +48 (91) 425 14 06
  ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin
  http://onkologia.szczecin.pl<http://onkologia.szczecin.pl/>

  Załączniki