'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@zakazny.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.03.2020 06:51

  odczytano w dniu 27.03.2020 08:03.

 • Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, iż informacje o które wnioskujecie są informacjami
  przetworzonymi. W obecnej sytuacji nie mamy możliwości przygotowania dla
  Państwa tych informacji. Personel Szpitala jest zbyt zajęty walką z
  epidemią.

  To nie jest przejaw złej woli, ale naprawdę ludzie pracują ponad siły.

  Mam nadzieję, że spotkamy się ze zrozumieniem z Państwa strony.

  Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Mateńka-Ajdakowska

  Pełnomocnik Dyrektora ds. Infrastruktury Szpitala

  Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

  ul. Wolska 37

  01-201 Warszawa

  Tel. 22 33-55-366

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy za przesłaną informację. Pragniemy wskazać, że dostępności informacji o jakie wnioskowaliśmy jest niezbędna do prowadzenia debaty publicznej o wsparciu rządu odnośnie funkcjonowania instytucji związanych z ochroną zdrowia w Polsce w czasie zagrożenia COVID19. Rząd informuje, że sytuacja jest pod kontrolą i instytucje ochrony zdrowia są przygotowane zarówno w zakresie ochrony swoich pracowników, jak i pacjentów. Jednocześnie w wielu miejscach pojawiają się apele obywateli, pracowników instytucji ochrony zdrowia o wsparcie m.in. szpitali nawet o podstawowe środki ochrony. Bez prawa do informacji społeczeństwo zdanie jest wyłącznie na dane przekazywane przez Rząd, przy czym informacje docierające do społeczeństwa z innych źródeł budzą niepokój.
  Rozumiemy powagę sytuacji, ogrom odpowiedzialności i ludzkich oczekiwań co do Państwa pracy. Prosimy również o zrozumienie nas, stojących na straży Obywateli w walce z wszechobecną dezinformacją. Stoimy na stanowisku, iż tylko rzetelna informacja pomoże opinii publicznej zrozumieć w jakich warunkach pracy obecnie znajduje się Służba Zdrowia.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@zakazny.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 17.04.2020 18:22

  odczytano w dniu 20.04.2020 07:57.