Instytucja: 

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej którego przedmiotem są pytania dotyczące epidemii wirusa Covid -19 uprzejmie
  wyjaśniam:

  Do chwili składania wniosku w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim u żadnej z hospitalizowanych osób nie stwierdzono zakażenia wirusem Sars -CoV- 2, żadna z hospitalizowanych osób nie jest zakażona tym wirusem, a także nie stwierdzono zgonu pacjenta z tego powodu.
  W strukturach Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy aczkolwiek dla ewentualnych Pacjentów z zakażeniem Sars - CoV -2 przewidziano oddzielne miejsca zlokalizowane w poza budynkiem placówki

  Obowiązujące na oddziałach i w poradniach szpitalnych Procedury dotyczące zagrożenia epidemią Sars-Vov-2 oparte zostały na rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną.

  ZZOZ posiada zapasy środków ochrony osobistej w postaci jednorazowych maseczek, przyłbic, rękawiczek, kombinezonów oraz środków dezynfekcyjnych które są na bieżąco uzupełniane.
  Ich ilość na dzień otrzymania wniosku tj. 31.03.2020r szacuję odpowiednio na
  :
  Kombinezony 540 szt.
  Maska P3 280
  Maska P2 830
  Rękawiczki 16 tys. par
  Maska bawełniana 15 tys. szt
  Przyłbice 2 tys.
  Środki do dezynfekcji w ilości wystarczającej

  W szpitalu nie przeprowadza się badań, testów na obecność wirusa SARS Cov-2.
  Jednocześnie informuję, że w stosunku do personelu zatrudnionego w ZZOZ w Ostrowie Wlkp nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w szpitalu.

  W dniu 2020-03-31 o 22:17, sprawa-20448@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  ---------------------------------------------------------------------------
  Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Limanowskiego 20/22 63-400 Ostrów Wlkp.
  tel 062 595 11 00
  fax 62 736 29 09