'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

  Twoja wiadomość

  Do: Sekretariat Poczta
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31 marca 2020 22:22:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 1 kwietnia 2020 07:38:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 31 marca 2020 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Szpitala wniosek o informację publiczną, na który do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
  W związku z powyższym jesteście Państwo w bezczynności, dlatego też wzywamy do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  --
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:
  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?
  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.
  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,
  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,
  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?
  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,
  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.
  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-20483@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

  Twoja wiadomość

  Do: Sekretariat Poczta
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 23 kwietnia 2020 12:22:44 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 23 kwietnia 2020 12:36:58 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

  Szanowana Pani,
  informuję, że brak odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, nie wynika ze złej woli Szpitala, ale z nadzwyczajnych okoliczności w jakich znalazł się Szpital w związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Szpital wszystkie dostępne zasoby personelu poświęca na zorganizowanie należytej opieki nad pacjentami, zapewnienie sprawnego funkcjonowania naszej placówki oraz najwyższego poziomu bezpieczeństwa przebywających na terenie Szpitala pacjentów. Obecnie nie jest zatem możliwe udzielenie odpowiedzi na zadane przez Stowarzyszenie pytania, zawarte we wskazanym wniosku, bez szkody dla działalności Szpitala oraz naszych Pacjentów.
  Jednocześnie zaznaczam, że zgodnie z art. 15 zzs ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się; organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

  Z poważaniem,

  Z poważaniem,
  Jolanta Węgłowska
  z-ca Dyrektora ds. medycznych
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a,
  51-124 Wrocław NIP 895-16-45-574
  REGON 000977893
  tel.: +48 71 32 70 555
  weglowska@wssk.wroc.pl<mailto:weglowska@wssk.wroc.pl>
  www.wssk.wroc.pl<http://www.wssk.wroc.pl>

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

  Dzień dobry,
  zwracam się z prośbą o potwierdzenie aktualności zapytania.

  Z poważaniem,
  Jolanta Węgłowska
  z-ca Dyrektora ds. medycznych
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a,
  51-124 Wrocław NIP 895-16-45-574
  REGON 000977893
  tel.: +48 71 32 70 555
  weglowska@wssk.wroc.pl<mailto:weglowska@wssk.wroc.pl>
  www.wssk.wroc.pl<http://www.wssk.wroc.pl>

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Dzień dobry,

  potwierdzam aktualność wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

  Twoja wiadomość

  Do: Sekretariat Poczta
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 16 czerwca 2020 09:57:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 16 czerwca 2020 10:49:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.