'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: {Disarmed} Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL WOLSKI IM. DR. ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Twoja wiadomość

  Do: Kancelaria
  Temat: {Disarmed} Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31 marca 2020 22:25:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 1 kwietnia 2020 07:07:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • wniosek o informacje publiczna przez SZPITAL WOLSKI IM. DR. ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na pytania przesyłam odpowiedzi (stan na dzień 7 kwietnia 2020).

  ad) 1,2,3 - w Szpitalu Wolskim nie hospitalizowano pacjentów zakażonych COVID 19

  ad) 4 pacjenci, którzy zgłaszają się do SOR i mają podejrzenie zakażenia są tam diagnozowane. Ustawa o Ratownictwie Medycznym określa zasady przyjmowania pacjentów w stanie zagrożenia życia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

  ad) 5 w budynku placówki i namiocie do wstępnej segregacji medycznej

  ad) 6 w szpitalu mają zastosowanie procedury, instrukcje i wytyczne: Ministerstwa Zdrowia, GIS, Konsultantów Krajowych, PSSE i WHO ogólnodostępne na stronach internetowych

  ad) 7 wykaz jest codziennie aktualizowany i przekazywany do Biura Polityki Zdrowotnej UM Warszawy przez Dział Organizacyjny przy współpracy z Naczelną Pielęgniarką. Szpital stara się utrzymywać około tygodniowy zapas w odniesieniu do dotychczasowego zużycia.

  ad) 8 Szpital Wolski nie posiada laboratorium i nie figuruje na liście podmiotów wskazanych przez MZ do wykonywania testów, testy są zlecane innym podmiotom

  ad) 9 Pacjent do czasu uzyskania wyniku badania jest izolowany tak jak to mam miejsce w przypadku pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej

  ad)10 Szpital Wolski wyznaczył osoby, które mają upoważnienie do wypowiadania się w imieniu Szpitala. Nie ma zakazu wypowiadania się prywatnego przez pracowników, z zastrzeżeniem że zgodnie z Kodeksem Etycznym Szpitala pracownicy powinni podczas aktywności publicznej dbać o dobry wizerunek Szpitala i jego interes oraz nie powinni przekazywać podmiotom zewnętrznym informacji uzyskiwanych w trakcie wykonywania pracy bez odpowiedniego upoważnienia.

  Z wyrazami szacunku,

  Adam Buczkowski

  Adam Buczkowski
  Pełnomocnik ds. Jakości
  Rzecznik Prasowy

  Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  01-211 Warszawa, ul. M.Kasprzaka 17
  tel. 22 38 94 810
  [logo_szpital i syrenka]

  Załączniki