Instytucja: 

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam informację o terminie załatwienia wniosku o
  udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem,
  Barbara Spędzia
  \--
  Sekretariat
  Tel.: 32 27 76 102
  Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
  Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
  NIP 648-270-05-83 | REGON 241127857
  Kapitał zakładowy 89 285 850,00 zł | KRS 0000328484
  Wpisany do rejestru przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

  [www.szpitalzabrze.pl](http://www.szpitalzabrze.pl)
  [www.facebook.com/szpitalzabrze](http://www.facebook.com/szpitalzabrze)

  _Wiadomo ść ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
  adresatem i może zawierać poufne informacje. Zakazane jest kopiowanie lub
  jakiekolwiek ujawnianie treści wiadomości lub jej załącznikow osobom trzecim.
  Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
  nadawcy i jej całkowite usunięcie z poczty elektronicznej oraz innych nośnikow
  danych._

  _This message and any attachment are confidential and may be privileged or
  otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient you
  must not copy this message or attachment or disclose it to any other person.
  If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete
  this message from your system._

  Załączniki

  • Watchdog-_zawiadomienie_o_terminie_załatwienia_wniosku_o_informację_publiczną.pdf
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej oraz skan decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej w
  zakresie punktu 6 wniosku. Oryginał pisma zostanie przesłany dziś listem
  poleconym.

  Z poważaniem,
  Barbara Czachowska
  \--
  Sekretariat
  Tel.: 32 27 76 102
  Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
  Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
  NIP 648-270-05-83 | REGON 241127857
  Kapitał zakładowy 89 285 850,00 zł | KRS 0000328484
  Wpisany do rejestru przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

  [www.szpitalzabrze.pl](http://www.szpitalzabrze.pl)
  [www.facebook.com/szpitalzabrze](http://www.facebook.com/szpitalzabrze)

  _Wiadomo ść ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
  adresatem i może zawierać poufne informacje. Zakazane jest kopiowanie lub
  jakiekolwiek ujawnianie treści wiadomości lub jej załącznikow osobom trzecim.
  Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
  nadawcy i jej całkowite usunięcie z poczty elektronicznej oraz innych nośnikow
  danych._

  _This message and any attachment are confidential and may be privileged or
  otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient you
  must not copy this message or attachment or disclose it to any other person.
  If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete
  this message from your system._

  Załączniki

  • doc04179020200511071744.pdf
  • doc04179120200511071801.pdf