'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MURCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@szpitalmurcki.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-03-31 22:31

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • informacja publiczna - odpowiedź Szpitala Murcki Sp. z o.o. na wniosek z 31 marca 2020 r. przez SZPITAL MURCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Dzień dobry.

  Mając na uwadze Państwa wniosek z 31 marca 2020 r. Szpital Murcki Sp. z o.o.
  informuje, jak niżej.

  I. informacja publiczna (formuła: pytanie z wniosku - odpowiedź):

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w
  czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem
  SARS-CoV-2

  Odp.: 0 (zero)

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na
  dzień otrzymania wniosku?

  Odp.: nikt

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia
  poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na
  SARS-CoV-2?

  Odp.: 0 (zero)

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
  /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
  podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na
  wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale
  ratunkowym.

  Odp.: vide: pkt II niżej

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się
  w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  Odp.: jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
  poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
  wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego
  z wirusem SARS-CoV-2 ,

  Odp.: vide: pkt II niżej

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce:
  ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  Odp.: vide: pkt II niżej

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
  wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania
  na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do
  dnia otrzymania wniosku?

  Odp.: vide: pkt II niżej

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o
  zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  Odp.: vide: pkt II niżej

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
  wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
  prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Odp.: nie wprowadzono takiego zakazu

  II. Informacja o terminie udostępniania informacji z punktów 4), 6), 7), 8)
  i 9) wniosku z 31 marca 2020 r.

  Szpital Murcki Sp. z o.o. na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do
  informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 j.t.) zawiadamia, że udostępnianie
  informacji z punktów 4), 6), 7), 8) i 9) nastąpi z opóźnieniem, to jest do
  30 maja 2020 r.

  Powodem opóźnienia jest trwający od 20 marca 2020 r. stan epidemii oraz
  związane z tym nakazy, zakazy i ograniczenia dotyczące bieżącej działalności
  podmiotów, w tym, m.in., wprowadzona w Szpitalu Murcki Sp. z o.o. praca
  zdalna dla personelu administracyjnego (niemedycznego), a zatem personelu,
  który odpowiada za zgromadzenie i przekształcenie żądanych przez Państwa
  informacji (z ww. punktów) na żądaną przez Państwa formę. Personel medyczny
  jest natomiast w całości skoncentrowany na czynnościach stricte medycznych.

  III. Informacja o koszcie udostępniania informacji publicznej

  Mając na uwadze sprawy objęte punktami 4) oraz od 6) do 9) wniosku z 31
  marca 2020 r. Szpital Murcki Sp. z o.o. informuje, że udostępnienie
  żądanych tam informacji powoduje obciążenie podmiotu dodatkowymi kosztami
  związanymi ze sposobem udostępnienia tych informacji (skanowanie), a
  wcześniej - z ich przekształceniem (np.: przy punkcie 7) istnieje
  konieczność ustalenia rodzaju środków ochrony osobistej, jako że nie
  sprecyzowali Państwo, co przez to pojęcie rozumieją, a następnie ich
  sprawdzenia/policzenia według stanu z początku i końca dnia).

  Koszt ten Szpital Murcki Sp. z .o.o. ustala na kwotę 150 zł. plus VAT 23%.

  Mając na uwadze art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Szpital
  Murcki Sp. z o.o. zwraca się o potwierdzenie, czy zgadzają się Państwo
  pokryć ww. koszt. W razie aprobaty, udostępnienie żądanych informacji (z
  punktów 4) oraz od 6) do 9) wniosku) nastąpi w terminie wskazanym w pkt II
  wyżej.

  Z poważaniem

  _____

  Joanna Dudek

  Treść niniejszej wiadomości oraz jej załączników jest poufna i przeznaczona
  wyłącznie dla jej adresata wskazanego w polu adresu. Jeżeli nie jesteście
  Państwo adresatami tej wiadomości i otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
  o jej nieujawnianie, trwałe jej usunięcie wraz z załącznikami oraz
  powiadomienie nas o tym fakcie. Dziękujemy.

  The content of this e-mail and all of its attachments is confidential and
  meant exclusively for a recipient named above in the address field. If you
  are not this recipient, please, delete this e-mail and its attachments and
  let us know about it. Thank you.

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus