Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH

  Szanowni Państwo,

  Następnym razem, zanim zostaną wysłane pytania, proszę wziąć pod uwagę,
  że w chwili obecnej, tj. w czasie ogłoszonego przez Ministra Zdrowia
  stanu epidemii, priorytetem dla szpitali jest ratowanie życia i zdrowia
  ludzkiego w tych szczególnie trudnych warunkach podczas walki z
  koronawirusem. Tym bardziej, że borykamy się jak każdy szpital w tym
  czasie z poważnymi brakami kadrowymi/ absencją pracowników.

  Poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

  Ad. 1  - 0

  Ad. 2 - 0

  Ad. 3 - 0

  Ad. 4 - zgodnie z wytycznymi PPSE został przygotowany pokój
  konsultacyjny dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19 na
  oddziale wewnętrznym oraz izolatki na oddziałach i w Nocnej Pomocy
  Lekarskiej.

  Ad. 5 Budynek szpitala

  Ad. 6 Od momentu otrzymania pierwszego komunikatu związanego z
  "koronawirusem" w szpital postępuje wyłącznie zgodnie z określonymi
  wytycznymi. Na chwile obecną posiadamy dwa pełne segregatory ww.
  dokumentów, ale z uwagi na czas i braki kadrowe nie jesteśmy w stanie
  ich przedstawić.

  Ad. 7 Na bieżąco uzupełniane są środki  ochrony osobistej, środki do
  dezynfekcji rąk i powierzchni, stan każdego dnia ulega zmianie z uwagi
  na ich zużycie i kolejne dostawy od różnych instytucji lub darczyńców, z
  uwagi na czas i braki kadrowe nie jesteśmy w stanie ich przedstawić.

  Ad. 8  Zlecony został 1  test w kierunku wykluczenia zakażenia wirusem
  Sars-CoV-2 (przypadek dotyczył osoby zmarłej) - wynik były negatywny.
  Sami nie przeprowadzamy testów.

  Ad. 9 Została wprowadzona wewnętrzna procedura: Postępowanie z chorym
  podejrzanym o zakażenie koronawirusem COVID19

  Ad. 10 Nie

  z poważaniem,

  Bernarda Dudek

  Dyrektor SPZZOZ w Pionkach

  W dniu 01.04.2020 o 12:07, SPZZOZ w Pionkach - sekretariat pisze: