'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Oborniki odp na wniosek o inf publiczną przez None

  Państwo,

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  adres e-mailowy: sprawa-20629@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-20629@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  _Dot. wniosku o udostępnienie informacji dot. wirusa SARS-CoV-2._

  **

  W związku z Państwa wnioskiem  o udostępnienie informacji publicznej 
  dot. wirusa SARS-CoV-2.,

  pragnę powiadomić, że przedmiotowa informacja publiczna zostanie
  udostępniona w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia
  wniosku, tj. najpóźniej w dniu 31 maja 2020 roku.

  Opóźnienie  jest spowodowane  , zauważoną również przez Państwa w treści
  wniosku , panującą epidemią wirusa SAR-CoV-2 i nałożonymi na kierowników
  podmiotów leczniczych,

  a w szczególności na mocy art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i art.
  46 ust. 1 ustawy,

  obowiązkami podejmowania wszelkich działania, prowadzących do
  zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,

  przy niestety ograniczonej aktualnie liczbie personelu. Powyższe
  okoliczności mają istotny wpływ na  tryb pracy personelu medycznego i
  administracyjnego ,

  którego sposób pracy jest modyfikowany kolejnymi regulacjami prawnymi.

  Z poważaniem

  Małgorzata Ludzkowska

  Dyrektor SP ZOZ Oborniki

 • sprawa -20629 przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH

  SP ZOZ Oborniki przesyła odpowiedź na wniosek o informację publiczną o
  udostępnienie informacji dot. wirusa SARS-CoV-2

  Sekretariat tel. 612973617
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
  64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2

  Załączniki

  • Instrukcja_postepowania_ze_zwłokami_zakażonymi.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Procedura_z_pacjentem_podejrzanym_o_zakażenie.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • zasady_postępowania_w_Izbie_Przyjęć_z_pacjentem_podejrzanym_o_zakażenie.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • zasaddy_postęp._z_pacjentem_podej._o_zak.__w_oddziałach.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • załączniki_do_procedury_PW.24.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Procedura_post_z_pacjentem_urazowym_podejrzeniem_zakazenia.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • organizacja_Izby_Przyjęć.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • podpowiedź_na_wniosek_o_inf_publiczną.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz